Strømstøtte til små utsatte bedrifter nå!

Gjestekommentar av Alfred Bjørlo, venstres medlem i Næringskomiteen på Stortinget Venstre er lei av at regjeringen somler med strømstøtte til bedrifter som er særlig utsatt for høye strømpriser. Vi har… Les mer

Gjestekommentar av Alfred Bjørlo, venstres medlem i Næringskomiteen på Stortinget

Venstre er lei av at regjeringen somler med strømstøtte til bedrifter som er særlig utsatt for høye strømpriser. Vi har etterlyst konkrete tiltak – og foreslått mulige løsninger – i over et halvt år. Fremdeles har ingenting skjedd. Det vitner om at Ap/Sp-regjeringen ikke forstår alvoret.

Kjøttbransjen er blant de bransjene der noe må skje. Strøm er en vesentlig del av driftsutgiftene, og konkurransevilkårene er dramatisk ulike om du har produksjonen sør eller nord for Dovre. Det er ikke bare å la forbrukeren ta regningen, når du selger i samme marked som de som ikke har høyere utgifter.

Allerede 3. februar i år spurte jeg som næringspolitisk talsperson i Venstre Næringsministeren i Stortinget om regjeringen ville ta initiativ til å gi snarlig strømstøtte til små og mellomstore bedrifter i næringer der strømutgiftene utgjør en vesentlig del av driftsutgiftene, slik som store deler av kjøttbransjen.

Svaret var bare at Næringsministeren fulgte situasjonen nøye og at det kunne bli aktuelt med nye grep. Landbruksministeren var da allerede ute med støtteordninger til landbruket og veksthusnæringa. For å tvinge regjeringen til å gjøre noe mer enn å prate, la Venstre litt senere i februar fram et forslag om en helt konkret løsning: En kommunal støtteordning på én milliard kroner der bedrifter med strøm som en relativt stor del av sine kostnader kunne søke støtte for vintermånedene. Det ble nedstemt. Regjeringspartiene Ap/Sp og deres støttehjul SV sa nei. Vi har siden foreslått en slik kompensasjonsordning til særlig rammede småbedrifter flere ganger. Regjeringen har hver gang sagt nei.

, over seks måneder etter at Venstre først foreslo å hjelpe småbedriftene i strømkrisa, er status akkurat den samme: Regjeringen utreder, men gjør ingenting. Samtalene regjeringen har med LO og NHO nå, burde de hatt for et halvt år siden. Mulige modeller burde for lengst vært klare til utrulling. Strømkrisen har vært her snart et år, og løsninger for Senterpartiets utvalgte favorittnæring, landbruket, for lengst er innført.

Nylig stilte jeg på nytt spørsmål til Vestre om strømstøtte til småbedrifter. I svaret fra Vestre bruker han mest plass på å argumentere for hvorfor næringslivet ikke bør få strømstøtte. Entusiasmen for å hjelpe småbedriftene er ikke akkurat boblende fra dagens regjering – for Ap og Sp ser småbedriftene først og fremst ut til å være et kjærkomment offer for sosialistisk symbolpolitikk som å øke formuesskatten. Venstre har klar en modell for lengst. Ap/Sp-regjeringen sier bare nei, nei, nei i måned etter måned - uten å ha noe alternativ selv. Det er å svikte småbedriftene – ikke minst i en bransje som kjøttbransjen. Strømopprøret som slakter Jens Eide på Sørlandet har satt i gang på vegne av småbedriftene er helt på sin plass. Venstre vil fortsette å ta kampen på Stortinget fram til vi får regjeringen til å handle.

– Strømopprøret som slakter Jens Eide på Sørlandet har satt i gang på vegne av småbedriftene er helt på sin plass.

Siste saker