Strømstøtten er i praksis momsfritak

Med en strømintensitet på 3,4 prosent, vil Manstad Kjøtt så vidt bli omfattet av strømstøtteordningen som regjeringen har lagt fram. Daglig leder Vidar Kornstad er uansett tydelig på at ordningen… Les mer

Med en strømintensitet på 3,4 prosent, vil Manstad Kjøtt så vidt bli omfattet av strømstøtteordningen som regjeringen har lagt fram. Daglig leder Vidar Kornstad er uansett tydelig på at ordningen ikke er rettferdig.

Strømstøtten vil etter alt å dømme utgjøre rundt 800 000 kroner for årets tre siste måneder.

Manstad-bedriften er selvsagt berørt av strømkrisen, men i motsetning til morselskapet Åkeberg Skoglunn, ligger det an til at Fredrikstad-bedriften får økonomisk støtte til strømregningen de tre neste månedene. Det har blant annet sammenheng med at bedriften har en relativt stor bearbeidingsgrad.

– Det er strømmens andel av «innsatsfaktorene» som bestemmer. For vårt vedkommende er denne andelen nokså stor. Men ordningen slik den er presentert av regjeringen, er ikke rettferdig på noen måte. Og jeg skjønner godt de bedriftene som nå er frustrert og oppgitt over mangelen på hjelp fra myndighetene. Strømkrisen kan i verste fall bli kroken på døra for noen og det skremmer meg.

– Også bedrifter som selger mye, men som har noe lavere produksjonsintensitet burde få støtte. Tre-prosents grensen for samfunnskritisk matproduksjon bør sees på. For mange blir ekskludert, sier Vidar Kornstad.

Han kjøper strøm via Norsk Kjøtthandel og det har for Manstad Kjøtt vært til stor hjelp. Og nærmest mens vi sitter og snakker sammen på anlegget utenfor Fredrikstad, får Kornstad september-regningen på bordet. Den viser en totalkostnad på 550 00 kroner, mot 140 000 kroner for tilsvarende måned i fjor.

– Det at vi får 25 prosent av strømutgiftene dekket for oktober, november og desember, er i praksis å regne som momsfritak for strøm for disse tre månedene, sier Kornstad.

Han har regnet på det og konkludert med at det i august kostet fire kroner mer å produsere en kilo ferdigvare, sammenlignet med samme måned i fjor. Da er det kun snakk om energikostnader.

Manstad Kjøtt vil i år produsere nær 1000 tonn pølser. I neste utgave av bransjebladet Kjøttbransjen, bringer vi en lengre reportasje fra Østfold-bedriften som ble kjøpt av Åkeberg Skoglunn for syv år siden.

Siste saker