Sukker fra skogen blir mat til storfe

Sukker fra skogen blir mat til storfe Sukker fra norsk tømmer blir framover en viktig ingrediens i kraftfôret til kyr. Verdens første fabrikk som produserer tresukkeret blir bygd i Ryfylke…. Les mer

Sukker fra skogen blir mat til storfe

Sukker fra norsk tømmer blir framover en viktig ingrediens i kraftfôret til kyr. Verdens første fabrikk som produserer tresukkeret blir bygd i Ryfylke.

Illustrasjonsfoto: Colourbox/manip.

Selskapet Norsk Skogsmelasse skal bygge fabrikken som kan stå klar om halvannet år. Fiskå Mølle er hovedeier. Fabrikken kommer til å bruke nærmere 200 000 kubikkmeter tømmer. Det blir den første nyetableringa på 40 år med et så stort forbruk av massevirke i norsk industri.

Mer bærekraftig

– I dag importerer norsk kraftfôrindustri rundt 70 000 tonn sukker fra utlandet. Dette kan snart erstattes med norskprodusert sukker fra skogen. Denne etableringen vil være et viktig steg i retning av en mer bærekraftig produksjon av kjøtt og melk i Norge, sier markedssjef Tommy Nordbø hos kraftfôrprodusenten Fiskå Mølle i Rogaland.

Seig sirup

Prosessen går enkelt forklart ut på å koke treflis under høytrykk. Da blir det utløst en reaksjon som gjør det mulig å skille ut sukkerstoff fra flisa. Resultatet blir en seig sirup (melasse).

Melassen har 60–65 prosent sukkerinnhold og blir brukt i kraftfôret til drøvtyggere. Den er allerede testet på melkekyr i Rogaland.

LMD positive

– Dyra responderer like godt på dette sukkeret som de gjør på det importerte. Resultatet blir tilsvarende importen, sier Nordbø.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener prosjektet er interessant og spennende.

– Hele poenget og verdien av å ha matproduksjon i Norge ligger nettopp i å utnytte mulighetene som ligger i norske naturressurser, sier Bollestad.

Innovasjon Norge har bidratt med om lag 20 millioner kroner i tilskudd til prosjektet.

Siste saker