Svært få kundeklager på fjorårets pinnekjøtt

Svært få kundeklager på fjorårets pinnekjøtt Etter at det før jul ble mye negativ oppmerksomhet knyttet til kvaliteten på pinnekjøtt i butikk, viser det seg nå at forbrukerklagene er de… Les mer

Svært få kundeklager på fjorårets pinnekjøtt

Etter at det før jul ble mye negativ oppmerksomhet knyttet til kvaliteten på pinnekjøtt i butikk, viser det seg nå at forbrukerklagene er de laveste på mange år. Både hos Fatland og Nortura får vi bekreftet dette.

Av Per A. Sleipnes

Christian Fatland (til venstre) og Pål Espung kan begge rapportere om svært få forbrukerklager på pinnekjøtt.

Da en kokk, som selv tørker pinnekjøttet i egen garasje i 20 uker, høvlet over bransjens bedrifter og klaget på pinnekjøttet, tok det fyr i mediedebatten. Det var ikke måte på hvor dårlig pinnekjøttet i butikk var blitt. Ola Stuberg, en av landets aller fremste resurspersoner på produksjon både av pinnekjøtt og spekemat for øvrig, slo fast at mange som deltar i tester ofte ikke kan faget med tanke på f.eks. pinnekjøttproduksjon. Da kommer det ut «sannheter» som ikke er faglig begrunnet, mente han.

– Det er forstemmende å se at dette blir førstesideoppslag i media. Bransjen får oppslag som ikke er riktige. Den norske kjøttbransjen kan det faglige rundt det å skape gode pinnekjøttopplevelser. Hvorfor bruker ikke media dommere som har en faglig bakgrunn og som er trent gjennom mange år i kjøttfagkonkurranser, spurte Stuberg.

450 000 enheter

Hva ble så oppsummeringen etter fjorårets pinnekjøttproduksjon? Vi spurte landets to største produsenter, Fatland og Nortura. Disse to aktørene har grovt regnet rundt en tredjedel av totalsalget på rundt 3300 tonn her i landet.

– Når vi oppsummerer og teller opp, leverte Nortura ca., 480 tonn pinnekjøtt fordelt på 450 000 enheter til butikker landet rundt. Hvis vi ser bort fra klager fra noen butikker i forhold til mugg, som oftest skylles hull i emballasjen grunnet uforsiktig håndtering i butikk, så er årets tilbakemeldinger fra forbrukere, eller mangel på tilbakemeldinger det laveste på mange år. Antall registrerte kundeklager ligger på under 100. Målt opp mot antall solgte enheter, sier det mye om kvaliteten, fastslår fagsjef produktutvikling i Nortura, Pål Espung.

Den jobben han og hans kollegaer gjorde i forkant og under produksjon av pinnekjøtt på tampen av 2022, har hevet kvaliteten, ifølge Espung.

– Vi er veldig glad for at de aller fleste forbrukerne som valgte vårt pinnekjøtt i år fikk en veldig god opplevelse av måltidet. Nå skal vi glede oss litt til over den gode sesongen, og så starter jobben med ytterligere kvalitetsforbedringer for pinnekjøttsesongen 2023.

Historisk ‘slakt’

– Hvordan opplevde du/dere pinnekjøtt-slakten før jul?

– Når sesongen starter med den største slakten jeg kan huske av «pinnekjøtteksperter» i diverse medier, blir man usikker på om man har bommet på kvaliteten. I Nortura startet vi jobben med optimalisering av råstoff og fokus på bedre og jevnere kvalitet allerede i januar 2022. Vi tok tak i det vi fikk av dårlige tilbakemeldinger forrige sesong og fokuserte på det. Vi har hatt gode gjennomganger med kjøttskjærerne i forhold til skjæremønster på alle anlegg og grundig gjennomgang med fagfolk og operatører på fabrikkene knyttet til pinnekjøttproduksjon. Det har vært endring på kappemønster for å få større biter som kotelett med pinne(ribben) og mer utsortering av det som kalles ukurante biter. Det vil si øverst på nakken og bakerst på kammen. Dette er biter som trekker veldig ned i tester og som ofte ender som matsvinn i stedet, fastslår Pål Espung.

700 tonn

Også Fatland kan fortelle om svært få kundeklager på pinnekjøttet. Av en totalproduksjon på 700 tonn (550 tonn på Jæren og 150 tonn på Oppdal) kom det inn kun 23 forbrukerklager.

– Vi er selvsagt fornøyde med få klager, men er i grunnen ikke overrasket. Vi har gjort nøyaktig det samme som vi alltid har gjort i forbindelse med pinnekjøttproduksjon og det har altså vist seg å fungere. Det som har utviklet seg i positiv retning er råvarene som jeg opplever blir bedre år for år. Et annet poeng er at pinnekjøtt er det enkeltprodukt vi har minst forbrukerklager på. De få klagene vi får inn, dreier seg om ukurante biter i pakningene – ikke kvaliteten på produktet. I løpet av 2022 sendte vi ut 700 tonn pinnekjøtt, inkludert det pinnekjøttet Oppdal Spekemat produserer, avslutter produksjonssjef på spekemat og pinnekjøtt, Christian Fatland.

Siste saker