Svenske bønder plages av dyrevernaktivister

Svenske bønder plages av dyrevernaktivister Mange svenske bønder, særlig i den vestlige delen av landet, trakasseres og plages av aktivister. Det bekymrer det svenske bondelaget sterkt. – Vi foretok en… Les mer

Svenske bønder plages av dyrevernaktivister

Mange svenske bønder, særlig i den vestlige delen av landet, trakasseres og plages av aktivister. Det bekymrer det svenske bondelaget sterkt.

– Vi foretok en spørreundersøkelse for to år siden og den slo fast at 33 prosent av alle svenske bønder velger å holde en svært lav profil på sosiale medier på grunn av redsel for å bli trakassert. De siste par–tre årene har vi sett en utvikling der det å drive med husdyr oppleves som problematisk. Bønder rapporterer om at de blir hetset og dette skaper angst og fortvilelse. Situasjonen er helt uakseptabel og truer i verste fall vår beredskap knyttet til matproduksjon, sier sikkerhets- og beredskapsansvarlig Anders Drottja (bildet) i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

I en annen undersøkelse LRF foretok i fjor, rapporterte to prosent, eller 1500 bønder i Sverige, at de hadde vært utsatt for aktivister på en eller annen måte.

Drapstrusler

Göteborgs-Posten har gransket 50 ekstreme dyrerettsaktivister som truer barn, stifter branner og bryter seg inn hos bønder i Vest-Sverige.

I 2013 fikk fem av dem inntil 30 måneders fengsel for mordbrann-forsøk, drapstrusler, økseangrep og gravskjending.

200 kriminelle handlinger

Avisen beskriver hvordan voksne bakmenn kjører 16-åringer, arbeidsledige og straffedømte rundt for å plage lovlydige bønder. En og samme bonde og hans familie er rammet av trusler og innbrudd 78 ganger på 15 måneder. Avisens kartlegging viser dessuten at svenske bønder har blitt utsatt for over 200 kriminelle handlinger de siste tre årene.

Kampanjer

– Er det slik at dette problemet rammer enkelte bønder hardere enn andre?

– Vi ser at svært mange bønder i Vest-Sverige har blitt trakassert og vi vet egentlig ikke eksakt hvorfor. Det vi ser at det settes i gang ulike typer kampanjer mot ulike typer bønder på ulike tidspunkt gjennom året. sier Drottja. Før jul er det svinebønder som er skyteskive, før påske blir ofte fjørfebønder og eggproduksjon rammet og nå på våren har det i en viss utstrekning vært melkebønder som har blitt angrepet. Dette er et mønster vi ser hvert eneste år. Et annet typisk trekk er at bønder, som på sosiale medier er åpen om sin produksjon, blir skyteskive for aktivister, sier Drottja.

 

Også bønder i Australia kartlegges av aktivister

Konfrontasjoner mellom aktivister og bønder skaper reaksjoner også i Australia.

Her har man kommet over kart som aktivister har laget av hundrevis av gårdsbruket i landet.

200 dyrerettighetsaktivister promoterte dessuten vegansk livsstil gjennom storming av et grisehus.

Rundt 100 aktivister gikk inn i grisegården og nekter å forlate huset. 100 demonstrerte på utsiden. To griser døde som følge av dette.

Siste saker