Sverre Fatland har gått bort

Sverre Fatland har gått bort Terje Wester Sverre Fatland sovnet inn lørdag 22. juli. Sverre ble 87 år og har hatt et rikt og travelt liv. Sverre ble født på… Les mer

Sverre Fatland har gått bort

Terje Wester

Sverre Fatland sovnet inn lørdag 22. juli. Sverre ble 87 år og har hatt et rikt og travelt liv.

Sverre ble født på gården Eide i Nedre Vats i 1930 som en av fire søsken. Faren Severin drev slakteri og kjøtthandel og var store deler av året i Oslo og solgte kjøtt. Dette betydde at barna tidlig lærte seg å arbeide på gården. Sverre viste i ung alder et forretningstalent. Under krigen, som 12-åring, begynte han å dyrke tobakk for salg og han startet med kaniner. Senere tok Sverre et år på landbruksskolen på Øksnevad i Klepp. Fra 1948 ble han med i driften av slakteriet i Sandeid, sammen med broren Ole og faren.

I 1958 bestemte Sverre og kona Solveig seg for å reise til USA for å jobbe. De hadde da fått sønnen Ståle og de flyttet til San Jose i California. Området er i dag kjent som Silicon Valley, men det var bygningsarbeider Sverre startet som. Under årene i California utdannet Sverre seg som elektriker, og gleden av å bygge fulgte Sverre hele livet.

I 1964 flyttet Sverre hjem for å overta Fatlands kjøttsalg i Oslo. Etter hvert etablerte Sverre en skjærebedrift på Lysaker. Familien bygde seg hus på Kolsås.

Sverre overtok driften av det tidligere Oslo Kjøttsenter da Fatland-gruppen overtok anlegget fredag 13. januar 1984. Han hadde ikke noen formell utdannelse på kjøtt eller på økonomi, men hardt arbeid og et medfødt forretningstalent var hans styrke. Sverre reiste også mye rundt til bøndene på Østlandet, og her kom bakgrunnen fra landbruket til nytte. Han klarte å skape vekst og lønnsomhet på Fatland Oslo.I dag ledes bedriften av sønnen Ståle.

Sverre og broren Ole var tredjegenerasjon Fatland i familie-bedriften. I den perioden de ledet selskapet utviklet Fatland seg fra et slakteri i Ølen, samt salg av kjøtt i Oslo, til å bli et konsern som ble store på slakting og skjæring. Fatland kjøpte slakterier i Bergen, på Bryne og på Hommersåk i Sandnes. De kjøpte også Skjeggerød i Sandefjord for å bli større på foredling. Fatland ble i denne perioden den største private kjøttbedriften i Norge.

Helt til det siste har Sverre vært aktiv på jobb, spesielt med planlegging av nye utvidelser ved anlegget i Oslo. Sverre hadde et ungt sinn til det siste, og var en likandes kar som mange vil savne når han nå har tatt sitt siste tak.

Siste saker