Svindland forventer rask statlig strømhjelp

Strømutgiftene til spekematbedriften Svindland i Flekkefjord har gått fra vondt til verre. Kostnadene pr. kilo produsert ferdigvare var i første kvartal i år på hele fire kroner, tre kroner mer… Les mer

Strømutgiftene til spekematbedriften Svindland i Flekkefjord har gått fra vondt til verre. Kostnadene pr. kilo produsert ferdigvare var i første kvartal i år på hele fire kroner, tre kroner mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Nå forventer og forlanger daglig leder Rune Svindland at myndighetene kommer på banen og yter en eller annen form for strømstøtte.

– Første kvartal i år hadde vi godt og vel en halv million kroner mer i strømutgifter sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det bidrar til en minus på bunnlinjen vår på 300 000 kroner etter årets tre første måneder. I fjor hadde vi et tilsvarende beløp i pluss.. Nå må noe skje.

De tre kronene vi betaler mer i år for strøm pr. kilo produsert vare, må tas inn et sted og eneste mulighet er prisøkning. Men det bidrar til å svekke vår konkurransekraft sammenlignet med bedrifter som driver virksomhet nord for Sognefjorden i områder med langt billigere strøm. Dette burde opplagt være en sak for våre konkurransemyndigheter, mener Rune Svindland.

– Behov for forutsigbare strømpriser (kjottbransjen.no - 01.08.2022)

Han ser at myndighetene tar grep overfor andre grupper som lider på grunn av den galopperende strømprisen, mens små og mellomstore bedrifter blir oversett.

– Som ren spekematbedrift blir vår bedrift ekstra hardt rammet ettersom bl.a. klimarom krever kontinuerlig strømtilførsel. Utbyggings - og moderniseringsplaner kan og vil bli satt på vent som følge av denne prekære situasjonen, fastslår han.

Det som derimot ikke settes på vent i hans bedrift er «lokale» tiltak for å redusere strømkostnadene. Svindland har allerede på plass et system der en batteripakke på 320 kilowatt lades opp i perioder på døgnet, fortrinnsvis om natten, når strømmen er noe billigere. Denne strømmen blir så brukt på dagen for å kompensere noe.

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen (24.01.2022 - kronikk fra KLF)

– Hva med solceller? Flere og flere bedrifter også i kjøttbransjen vurderer slike i bestrebelsene på å få ned strømkostnadene.

– Også her har vi ting på gang. Vi har startet et prosjekt som vi satser på skal materialisere seg i solceller på hele taket her på anlegget. Problemet er at ENOVA ikke gir støtte til industrien i forbindelse med slike tiltak. Men vi har heldigvis et styre som er positive og framoverlent. Svindland-styret har vendt tommelen opp for denne satsingen og det er jeg glad for, sier Rune Svindland

I år vil Flekkefjord-bedriften få totale strømkostnader på rundt fire millioner kroner om ikke noe skjer. Med en omsetning på rundt 70 millioner kroner, er det opplagt en dramatisk situasjon.

– Vi hadde samlede strømkostnader i 2020 på 776 000 kroner og det sier vel alt om den vanvittige utviklingen i strømprisene, avslutter daglig leder Rune Svindland i Svindland AS.

Siste saker