Swazibiff som takk til Solberg

Bønder fra Swaziland ønsket å takke for importmuligheten til Norge når container nummer hundre ble sendt i høst. Gaven havnet til slutt hos Kirkens Bymisjon der Sindre Finnes, Erna Solbergs ektemann, stod for stekingen.

Nesten hver tredje biff som spises i Norge er importert. Totalt spises det årlig i underkant av 100 000 tonn storfekjøtt i Norge. Biffen som ble servet denne dagen er gitt av bønder i Swaziland til statsministeren på bakgrunn av et Norad-prosjekt som startet opp i 2008.

- KLF lovet Stortinget at dersom det ble åpnet for import av storfekjøtt fra Swaziland, ville KLF gjøre alt i sin makt for å sikre at dette ble en rettferdig handel som alle parter tjente på, og ingen gjorde seg rike på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Til sammen har Norge importert litt over 2000 tonn biff fra Swaziland på bakgrunn av prosjektet som nå er avsluttet, og en halv prosent av all biff vi spiser i Norge kommer per i dag fra Swaziland.

- Når container nummer 100 skulle sendes til Norge i høst, fikk næringskomiteens Frank Bakke Jensen (H) som var på omvisning i Swaziland på dette tidspunktet, overrakt en kartong biffer som swazi-bøndene ønsket å gi Norges statsminister som en takk for muligheten til å importere til Norge, sier Bjørn-Ole Juul Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.  

På grunn av korrupsjonsgrensen kunne ikke statsministeren ta i mot gaven men statsministerens kontor ønsket at gaven skulle komme Kirkens Bymisjons brukere til gode.

Ifølge FN er Swaziland det landet i verden som er rammet hardest av HIV/ AIDS. Rundt 40 prosent bærer sykdommen HIV. Gjennomsnittsalderen falt fra 60 år til 40 år noen år tilbake, og en hel generasjon er borte. Kirkens Bymisjon valgte på bakgrunn av Swazilands HIV/AIDS-problematikk å la gaven gå til Aksept, deres støttesenter for berørte av HIV i Norge. Senteret på Rodeløkka i Oslo rommer Aksept Gjestehus med behandlingstilbud og poliklinikk. Tre dager i uka er det åpent hus der man møtes til måltider, faglige og kulturelle opplevelser og sosialt samvær.

- Vi ser at mat, måltider og bordfellesskap har stor verdi for våre brukere. I noen tilfeller er det livsviktig. Bordfellesskapet virker som et smertestillende middel for noen. Mat og måltider er viktig for fysisk helse, sosialt nettverk – og som en god arena for samtale, sier Per Frogner, informasjonssjef i Kirkens Bymisjon.

Kirkens bymisjon - overrekkelse

Frank Bakke-Jensen overrekker gaven til nestleder Evy Pilskog Stadsvik ved Aksept, Kirkens bymisjon.

Frank Bakke-Jensen overrakk 15. januar gaven til Aksept, og løftet samtidig frem Swazi-importen som et glitrende eksempel på et vellykket bistandsprosjekt.

- Vi løser Norges behov for mer storfekjøtt, og samtidig lykkes vi i å få Swazi-produsentene og slakteriet opp på et kvalitetsnivå som setter dem i stand til å komme inn på nye markeder, sier Bakke-Jensen. Under besøket mitt i Swaziland møtte jeg stolte bønder og mange dyktige fagfolk.

I tillegg til den direkte forbedringen i manges liv, som følge av den kommersielle eksporten til Norge, har samarbeidet bidratt til å hjelpe vanskeligstilte grupper i lokalsamfunnet i områdene rundt slakteriet. Med bakgrunn i inntekter fra storfekjøtteksporten er det opprettet et fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter.

NK Import AS, som er et datterselskap av Norsk Kjøtthandel AS, distribuerer Simunye Beef produkter i Norge.

Siste saker