Sykefravær har i liten grad påvirket produksjonskapasitet

Sykefraværet i kjøttbransjens bedrifter synes ikke i nevneverdig grad å ha gått ut over produksjonskapasiteten nå før jul. Det må bli konklusjonen etter at bladet Kjøttbransjen har gjennomført en spørreundersøkelse… Les mer

Sykefraværet i kjøttbransjens bedrifter synes ikke i nevneverdig grad å ha gått ut over produksjonskapasiteten nå før jul.

Det må bli konklusjonen etter at bladet Kjøttbransjen har gjennomført en spørreundersøkelse blant mer enn 60 KLF-bedrifter.

Tre spørsmål

Vi ba 65 daglig ledere i KLF bedrifter svare på følgende tre spørsmål: Hva har sykefraværet i din bedrift ligget på i høst? Mellom null og fem prosent, fem til ti prosent eller over ti prosent.

Dessuten ba vi om svar på om dette fraværet er relatert til pandemien, samt i hvilken utstrekning sykefraværet har preget produksjonskapasiteten i negativ retning.

Svarprosent på 30

Svarprosenten på denne questback-undersøkelsen var på rundt 30 og nesten halvparten av bedriftene rapporterte om en fraværsprosent på under fem. Kun tre bedrifter har hatt et fravær over ti prosent denne høsten.

På spørsmål om sykefraværet har vært covid-relatert, svarte åtte av ti ledere at mindre enn halvparten av sykefraværet hadde sammenheng med pandemien.

Mest overraskende var det dog at ni av ti bedriftsledere svarte at sykefravær i liten grad har gått ut over produksjonskapasitet i høst.

Utfordringer i Sandefjord

En av KLF-bedriftene som i utgangspunktet har lavt sykefravær, men som de siste par ukene allikevel har hatt utfordringer, er Per’s Kjøkken AS i Sandefjord. Ifølge daglig leder Tore Sørensen (bildet) er det takket være lojale og iherdige ansatte at det har gått greit nå i desember.

– Vi merker jo klart at terskelen er lav for fravær knyttet til influensasymptomer. Det er jo også helt naturlig med pandemien som bakteppe. Normalt har vi et sykefravær på under to prosent, men nå i desember har vi hatt utfordringer. Men ettersom ansatte stiller opp og jobber mer enn de strengt tatt må, har vi klart å følge planene våre, sier Tore Sørensen.

Øker med 15 prosent

Sandefjord-bedriften vil for øvrig få økt sin omsetning kraftig i år – til tross for pandemi og uro i HORECA-markedet. Økningen var pr. november opp rundt 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Siste saker