– Ta inn så mange lærlinger dere kan i høst

– Ta inn så mange lærlinger dere kan i høst Petter H- Brubakk, Adm. direktør, NHO Mat og drikke Den norske mat- og drikkevarenæringen er i omstilling -, og i… Les mer

– Ta inn så mange lærlinger dere kan i høst

Petter H- Brubakk, Adm. direktør, NHO Mat og drikke

Den norske mat- og drikkevarenæringen er i omstilling -, og i vekst. Næringen er i dag Norges største fastlandsindustrigren og står for nær hver tredje krone som investeres i industrien. Det stiller krav til ny kompetanse og vedlikehold av eksisterende kompetanse i bedriftene. Selv om behovet for investering i kompetanse i arbeidslivet øker, viser trenden de siste årene at deltakelsen i etter- og videreutdanningen har gått ned.

Seks av ti medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke melder at de har et udekket kompetansebehov. I den årlige spørreundersøkelsen NHOs kompetansebarometer svarer bedriftene at de behøver alt fra kandidater med doktorgrad til ufaglært arbeidskraft. I volum er det fagarbeidere det er aller størst behov for. Både tekniske og håndverksmessige ferdigheter på fagarbeidernivå etterspørres og er mangelvare også i kjøtt- og fjørfebransjen. Kompetanse går stadig fortere ut på dato. Tilgang på kompetent arbeidskraft kan derfor sies å være en av næringens hovedutfordringer. Hva kan og bør gjøres for å bedre situasjonen?

NHO Mat og Drikke har et overordnet ansvar for kompetanse og rekruttering til matindustrien, og er i tett dialog med myndigheter og utdanningstilbydere for å sikre at kvaliteten på læreplaner og opplæring er i tråd med bedriftenes behov, og at det finnes tilstrekkelig med skoleplasser landet rundt.

I disse dager legges forslag til nye, yrkesfaglige læreplaner for opplæring i bedrift. Planene fokuserer i større grad på digitale ferdigheter, teknologi og ressursutnyttelse, og skal være bedre tilpasset bedriftenes fremtidige behov for fagarbeidere.

I fjor søkte vi, sammen med Sjømat Norge og NNN, regjeringen om et eget bransjeprogram for kompetanseheving av medarbeiderne i mat- og drikkevareindustrien, og i april i år ble næringen tildelt 15 millioner kroner til dette formålet. Utdanningen er gratis for deltagerne og nettbasert, og kan enten tas som rene nettkurs eller med støtte fra lærer og i dialog med medstudenter. Det er et bredt spekter av korte og lengre tilbud, både formelle utdanninger med studiepoeng, og korte kurs på enkelttemaer skreddersydd bedriftenes behov. Her er det mange muligheter, både for bedriftene og de ansatte. Vi håper det blir kamp om plassene!

24 prosent av bedriftene i NHO Mat og Drikke mener at de står foran et «generasjonsskifte», forstått som at større deler av de ansatte kommer til å gå av med pensjon om i nær fremtid. Dette er en alvorlig situasjon, når vi samtidig vet at rekrutteringen, ikke minst til kjøttfagene, i en årrekke har vært svært lav og fortsatt avtar. Ny teknologi og effektivisering kan heller ikke fullt ut erstatte behovet for god, håndverksmessig kompetanse. Vi må sørge for at det utdannes nok pølsemakere, slaktere og kjøttskjærere til å dekke bedriftenes behov.

I vinter oppnevnte regjeringen et rådgivende utvalg som skal se nettopp på rekrutteringen til matindustrien og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke deltar i utvalget som innen utgangen av året konkludere og komme med forslag til tiltak. Et slikt utvalg understreker alvoret i situasjonen, men gir også en mulighet til ny satsing på rekruttering til bransjen, en dugnad både bransjen, bedriftene og myndighetene må delta i.

Jeg vil også oppfordre de bedriftene som har mulighet til det, til å ta inn så mange lærlinger dere kan til høsten. Se også om noen av de ungdommene som i utgangspunktet hadde valgt kokkefag, men som grunnet utfordringene i serveringsbransjen nå står uten læreplass til høsten kan være interessert i å vurdere mulighetene som finnes i vår bransje. Det finnes utvilsomt mange gode talenter blant disse ungdommene, og opplæringskontorene vet hvem de er. Nøl ikke med å kontakt; så får din bedrift den kompetansen du trenger og ungdommene får en avgjørende mulighet!

Siste saker