– Ta klima på alvor, eller bli valgt bort!

– Ta klima på alvor, eller bli valgt bort! OSLO – Fokus på bærekraft og klima har kommet for å bli. Den som ikke tar dette på alvor, vil bli… Les mer

– Ta klima på alvor, eller bli valgt bort!

OSLO – Fokus på bærekraft og klima har kommet for å bli. Den som ikke tar dette på alvor, vil bli valgt bort!

Ole G. Hertzenberg

Denne utfordringen løser vi best gjennom et godt samarbeid i hele verdikjeden, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen og Helle Tollehaugen.

Det sier Helle Tollehaugen, kategorisjef hvitt kjøtt & egg i NorgesGruppen. Klima og miljø står høyt på dagsorden i NorgesGruppen om dagen.

Klare forventninger

– Trenden blant forbrukere flest – spesielt de yngre – er stadig tydeligere; de forventer at vi tilbyr sunn og rein mat som er produsert på en miljømessig god måte, forteller Tollehaugen.

Hun peker på at forbrukerne forventer å få kjøpt matvarer med et lavt klimaavtrykk.

– De vil vite hvordan maten er produsert, hvor den kommer fra og om det kjøttet de kjøper hos oss kommer fra dyr som har hatt det godt sier hun. Dette får konsekvenser for hva vi ønsker å tilby i butikk og dermed for hvilke krav vi stiller bakover i verdikjeden. Beskjeden til oss alle – fra butikk til bonde er: derfor Ta klima på alvor – ellers blir du valgt bort.

Parisavtalen

I juni 2019 signerte Norges Bondelag/Norsk Bonde- og Småbrukarlag – som en av de første næringene i landet – en klimaavtale med regjeringen. Landbruket forplikter seg gjennom avtalen til å kutte fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Bakgrunnen er Parisavtalen der Norge, i samarbeid med EU, har forpliktet seg til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Dette var bakteppet da administrerende direktør Bjørn- Ole Juul-Hansen i Kjøttbransjens Landsforbund, KLF, i slutten av januar ønsket egne medlemsbedrifter og samarbeidspartner Norgesfôr velkommen til klimaseminar:

– Avtalen er signert. Kundene – dagligvarekjedene og andre – er tydelige i sine forventninger til at vi i slakteriene og foredlingsindustrien skal gjøre vår del av jobben. Derfor håper jeg at dere, våre medlemsbedrifter, tar utfordringen. Ingen forventer at dere skal ha alt på plass i morgen. Men det er viktig at dere starter arbeidet. Og at dere gjør jobben og gjør den skikkelig, var budskapet til KLF-direktøren.

Siste saker