– Ta regi på råvaretilførselen!

– Ta regi på råvaretilførselen! Per A. Sleipnes Flere frittstående kjøttbedrifter sliter med råvaretilførslene fra Nortura. Gjennom flere artikler i bladet Kjøttbransjen har vi avdekket en hel del frustrasjon og… Les mer

– Ta regi på råvaretilførselen!

Per A. Sleipnes

Flere frittstående kjøttbedrifter sliter med råvaretilførslene fra Nortura. Gjennom flere artikler i bladet Kjøttbransjen har vi avdekket en hel del frustrasjon og oppgitthet blant medlemsbedrifter i KLF over forsinkede leveranser, økte fraktkostnader og generell dårlig leveringsservice. Dette er selvsagt ikke akseptabelt.

Samtidig som ledelsen i mange små og mellomstore kjøttbedrifter river seg i håret over det som har utviklet seg, kan Nortura stolt fortelle om en avtale de har inngått med dagligvarekjempen NorgesGruppen. Nortura skal sikre mer Gilde-produkter i kjedens mange butikker. Det er all grunn til å tro at denne avtalen vil bidra til å gi KLF-medlemmene enda dårligere tilgang på norsk kjøtt i form av stykningsdeler og sorteringer.

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon (Bladet Kjøttbransjen 08.02.2021)

Avtalen det her er snakk om trer i kraft i disse dager og omfatter i første rekke kjøttdeig, karbonadedeig og biffer. Den innebærer at Gilde øker sin totale markedsandel fra 24 prosent til 28 prosent i Norges største dagligvarekjede, ifølge avisa Nationen.

– De siste månedene har mange bedrifter fått beskjed fra Nortura om betydelige reduksjoner i bestillinger de har hatt inne.

De siste par månedene har mange kjøttbedrifter fått beskjed fra Nortura om betydelige reduksjoner i bestillinger de har hatt inne. Dette er bestillinger på nivå med det de har hatt i flere år. Det er i tillegg snakk om betydelig innskjerping i betingelsene for stykket/skåret vare.

Hvem får mindre norsk når Norgesgruppen får mer? (kjottbransjen.no - 15.01.2021)

Dette må ikke bedriftene finne seg i. Det er noe som heter forsyningsplikt her i landet og den er det Nortura som har. Den skal sikre at alle aktører i denne bransjen som bestiller helt slakt får sin rettmessige andel av det norske slaktet. Med andre ord: nå må flere bedrifter være kreative og søke løsninger der de kan kreve slakt på forsyningsplikten fremfor å være avhengig av å kjøpe stykket/skåret vare fra Nortura.

Særlig de bedriftene som har anlegg med muligheter for egen skjæring, må nå tenke nytt. Disse kan så gå sammen med andre bedrifter for å få avsetning på hele dyret. Alt tyder nemlig på at kontroll over egen skjæring er selve nøkkelen om framtidig trygg tilgang på råvarer skal sikres.

På kort sikt kan avtalen om å øke Gilde-volumet i NorgesGruppen, føre til at private foredlingsbedrifter i større grad må få sine råvarer sikret ved hjelp av import. Men i det lange løp er det viktig at disse bedriftene, i tett samarbeid med private slakteri, får god tilgang til norsk slakt. Derfor er det så viktig nå å få realisert planene om et nytt slakteri på Otta.

Siste saker