Tapte stort på prisfall på smågris – ønsker mer forutsigbarhet  

Plutselige prisfall gjør det er svært krevende å drive med smågrisproduksjon i dag. Bonde Knut Aalton etterlyser derfor en annen modell for styring av markedet.   I Bromma i Hallingdal driver… Les mer

Plutselige prisfall gjør det er svært krevende å drive med smågrisproduksjon i dag. Bonde Knut Aalton etterlyser derfor en annen modell for styring av markedet.  

Knut Aalton var faktisk bare 12 år gammel da han startet med gårdsdrift.

I Bromma i Hallingdal driver Knut Aalton og kona Christine med smågrisproduskjon, og de opplever at svingningene i markedet er en utfordring. 

– I dag er det for mye smågris som ikke blir omsatt, og det koster rett og slett næringen for mye, sier Aalton til bladet Kjøtt & Eggprodusenten.  

Han innrømmer at det er krevende å finne den perfekte modellen, men Aalton oppfordrer aktører i næringen, som faglagene i jordbruket, til å jobbe aktivt med denne saken. Han har selv opplevd problemet på kroppen ved at prisen gikk ned med 150 kroner pr. smågris nærmest over natta. Det ga et bortfall av inntekt på nær 800 000 kroner ettersom Aalton omsetter vel 5000 smågris pr. år.

Les andre relevante artikler for bønder og produsenter

Smågris til Hadeland

Aalton representer en satellitt i en purkering og mine griser går hovedsakelig til to Furusethprodusenter på Hadeland. I tillegg leverer jeg til flere produsenter på det man kan kalle spot-basis. 

– Stabil økonomi i denne bransjen er vanskelig å få til med dagens system, sier Aalton som derfor er opptatt av en ordning der markedet styres bedre. 

Tre svineprodusenter i Hallingdalen

Aalton endret driften fra småfe til gris tilbake i 2011. 

– Hvorfor la du om?

– Jeg leverte sau og lam til Furuseth i mange år og da Harald Furuseth slo frampå om svineproduksjon på gården. Han tenkte jeg kunne ha en rolle i en purkering, og jeg tente på ideen. I 2012 valgte jeg og satse og bygde nytt grisehus. Nå er vi vel tre svineprodusenter i regionen (Hallingdalen) og selv om vi leverer til tre forskjellige slakteri, samarbeider vi godt. Vi har det jeg vil kalle et godt produsentmiljø som innebærer en stor grad av transparens oss produsenter imellom. Vi har med andre ord ikke mange hemmeligheter. 

Investerte vel ti millioner 

I løpet av de tolv årene Hallingdal-bonden har vært satellitt i purkeringen til Furuseth, har han levert rundt 50 000 smågris til andre svineprodusenter. Knut og kona Christine har de siste årene ligget på topp 10 på Norsvins liste over de beste satellitter i purkering.

– Vi var heldige som tok den store investeringen på drøyt ti millioner kroner for tolv

år siden. I dag er det vel tvilsomt om jeg hadde turt med dagens høye rentenivå.

Grisehuset som sto ferdig så sent som i 2012, er på 1100 kvadratmeter og består av to avdelinger med 54 fødebinger i hver avdeling.

I Knut og Christine Aalton sin smågrisproduksjon snakker vi om i gjennomsnitt 14 avvente grisunger pr. purke.

14 prosent rente

Knut Aalton vet av dyrekjøpt erfaring hva det vil si å investere med høy rente. Han var bare 13 år da han overtok farsgården på odel og punget ut en halv million kroner. Renta var den gang på 14 prosent og han innrømmer at den heftige satsingen bidro til en del bekymring og derfor en nokså urolig ungdomstid. 

– Jeg har vel ikke angret på at jeg kjøpte gården tilbake i 1983, men det er selvsagt for tidlig å ta på seg et så stort ansvar. Heldigvis fikk jeg solid drahjelp fra resten av familien.

– Hvorfor så tidlig?

– Bakgrunnen var en tragisk hendelse i familien der faren min døde i en bilulykke.

Det skjedde da jeg var nyfødt. Ettersom min far hadde drevet gården, som hadde vært i familiens eie i generasjoner, ønsket jeg å overta gården så raskt som mulig da jeg vokste opp. 

Ti satellitter

– Fortell litt om din rolle som satellitt i denne purkeringen?

– I norsk målestokk er dette en nokså stor purkering med 450 årspurker og ti satellitter.

Min jobb i purkeringen er altså å levere smågris til andre Furuseth-produsenter. Det innebærer at mine smågris går herfra når de er i overkant av 30 kilo. Mitt motto som produsent er at godt grisehold og god behandling av dyrene, lønner seg på alle måter.

Uten fokus på dyrevelferd og god dyrehelse, vil man aldri oppnå lønnsomhet og gode resultater i denne bransjen, understreker Knut Aalton.

Bratt læringskurve

Bromma-bonden har sterkt fokus på rett fôring, klima og ikke minst sysselsetting i grisehuset.

­– Jeg har hatt en svært bratt læringskurve, ettersom jeg nærmest ble kastet inn i dette rett etter at jeg startet opp med gris. Men jeg føler selv at jeg har lært mens veien har blitt til. Tilbakemeldingen både fra Furuseth og mine kollegaer som mottar smågris fra meg, tyder i hvert fall på at jeg gjør mye riktig, konkluderer Aalton.

Og daglig leder ved Furuseth AS, Harald Furuseth, støtter helhjertet opp om den beskrivelsen.

– Knut er blant våre dyktigste satellitter både når det gjelder antall avvente, jevn vekstog generell kvalitet på smågrisen. Her er det kontroll og kvalitet i alle ledd og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Smågrisen hans går fast til to slaktegrisprodusenter på Hadeland som er godt fornøyd med jobben som gjøres, fastslår Harald Furuseth.

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en pådriver for gode rammevilkår for bonden, landbruket og kjøtt- og fjørfebransjen. Organisasjonen har strenge kvalitetskrav til dyrevelferd og mattrygghet. Vi mener konkurranse er bra for bonden, bransjen og forbrukeren fordi det bidrar til bedre pris, mer utvikling og større utvalg. Derfor ønsker vi at flere norske bønder leverer kvalitetskjøtt og egg til frittstående slakterier og eggpakkerier.

Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker