Tidlig emballasjetenking gir økt bærekraft

Tidlig emballasjetenking gir økt bærekraft Ta inn emballasjeleverandøren i produktutviklingen, og gjør det tidlig. Det er oppskriften på mer bærekraft, mener emballasjeleverandørene selv. Av Georg Mathisen – Jeg vil at… Les mer

Tidlig emballasjetenking gir økt bærekraft

Ta inn emballasjeleverandøren i produktutviklingen, og gjør det tidlig. Det er oppskriften på mer bærekraft, mener emballasjeleverandørene selv.

Av Georg Mathisen

– Jeg vil at dere som merkeeiere inviterer inn oss emballasjeprodusentene mye tidligere i produktutviklingsfasen. Da kan vi redusere klimautslippene mye mer, sier Martin Enocson.

Han har 17 år bak seg som sjef for svenske Frontpac. På emballasjekonferansen Top Packaging Summit snakket han på vegne av hele emballasjebransjen da han la frem ønsket om å bli tatt med på råd tidlig.

– Husk på om emballasjen er laget med fornybar energi eller fossilt brennstoff, oppfordrer Martin Enocson i Frontpac.

Ren energi

Enocson har vært med helt siden den tiden da Sverige produserte og emballerte mobiltelefoner. På den litt ferskere skrytelisten står alle fra Pepsi til kjøtt-nettbutikken

Holy Smoke bbq. Han snakker varmt for nordisk emballasje:

– Du må ta inn i regnestykket om den er laget i Sverige, der hvor vi produserer den ved hjelp av ren energi, eller i utlandet hvor energien kommer fra fossilt brennstoff, sier han.

Samtidig trekker han linjen mellom attraktiv, selgende emballasje og matsvinn: Hvis ikke maten blir solgt fordi emballasjen er så kjedelig at den ikke frister forbrukerne, så blir det svinn.

Holy Smoke nord for Helsingborg er en av kundene til Frontpac. Foto: Frontpac

Verden rundt

Bærekraft er viktigere enn noen gang, bekrefter Oskar Lingqvist, som leder arbeidet med papir og papp i McKinsey på verdensbasis. Konsernet er nettopp ferdig med undersøkelser om emballasje og bærekraft i mer enn 30 land. Etter koronapandemien visste han hva han regnet med, men resultatene ble helt annerledes:

– De fleste forbrukerne snakker om hvor viktig bærekraft er, til og med i Kina, India og Øst-Europa. Men på den annen side er bærekraft et stykke nede på listen når de ramser opp hva som er viktigst for hva de bestemmer seg for å kjøpe. Dessuten ser vi et veldig blandet bilde av hvilke materialer som vinner. Noen steder vinner papir, noen steder plast, men ikke metall, sier han.

Sikrer maten

Ikeas bærekraftssjef Sharla Halvorson minner om at emballasjen har jobben med å sikre at alt som har gått inn i verdikjeden tidligere, ikke er bortkastet: At maten kommer frem til forbruker og at den holder så lenge som den skal. Med andre ord: Emballasjen betyr mye mer for bærekraften enn bare om den er laget av papp eller plast.

– De fleste selskaper prøver å bli ledere på bærekraft, sier Oskar Lingqvist. – Det du må få til, er å kommunisere at du er konkurransedyktig økonomisk, og så i tillegg argumentere for bærekraft, sier han.

Skanem Skurup-sjef Desirée Erlingsson trekker frem Holy Grail-samarbeidet der de største dagligvareleverandørene har arbeidet sammen for å se på hvordan det er mulig å resirkulere mer.

– Vi i etikettbransjen kan hjelpe, men det er de store merkeeierne som kan endre dette, sier hun.

Emballasjevalgene kommer ikke til å tas på bakgrunn av effektivt lager lenger – forbrukeren får mer å si, ifølge Lund-forsker Daniel Hellström. Foto: Lund universitet

God pakning, bra mat

Førsteamanuensis Daniel Hellström ved universitetet i Lund peker på at spørsmålet ikke er om emballasjen skal være bølgepapp eller plast, men at valget kommer å bli gjort på nye måter:

– Mange beslutninger om emballasje er tatt på bakgrunn av effektivt lagerhold. Det kommer til å endre seg, sier han og bruker netthandelen som eksempel på hvordan forbrukeren får stadig sterkere meninger om hvordan emballasjen bør være.

Hellström og kollegene hans har analysert 140 millioner kundevurderinger på nett. – Hvis kunden har en positiv emballasjeerfaring, betyr det flere stjerner. Jeg vet at mange salgs- og markedsavdelinger påstår at emballasje ikke påvirker kundetilfredshet. Denne studien viser at de tar feil. Det er tid for å forbedre ikke bare planeten, men også kundetilfredsheten, sier Hellström.

Siste saker