Bladet Kjøttbransjen a’la 1911

Allerede på det første landsmøtet i Larvik i 1911, ble det bestemt at det skulle gis ut et tidsskrift for bransjen. Tidsskriftet skulle være forbundets talerør ut mot medlemmer internt,… Les mer

Allerede på det første landsmøtet i Larvik i 1911, ble det bestemt at det skulle gis ut et tidsskrift for bransjen. Tidsskriftet skulle være forbundets talerør ut mot medlemmer internt, men også ut mot samfunn, publikum og andre organisasjoner. Det skulle informeres og motiveres

Tidsskriftets formaal er at arbeide for fagets interesser paa enhver fornuftig maate og efter evne at støtte mesterforreningens arbeide til ivaretagelse av medlemmenes interesse.

Fra referatet på landsmøte i Larvik 1911

Bladet utkommer 15 i hver maaned og kan bestilles paa postkontoret eller direkte. Pris kr. 2.40 pr. aar, kr. 1.20 pr-. halvaar. Annonsepris 30 øre petitlinjen, 50 kr. for hel side, 30 kr. for halv side, 15 kr. for kvart side. Expd. Kirkegaten 32, Kristiania.

Siste saker