Tilbud uten trøkk

Statens tilbud til bøndene ser ut til å være godt nok til at forhandlinger starter. Årets tilbud skiller seg fra fjoråret med at det 120 millioner kroner høyere.

En del av forskjellen skyldes at det i år  er lagt inn en virking av jordbruksfradraget på 110 millioner kroner i mot 35 millioner i fjor. Og at staten forventer høyere høy prisvekst på kjøttprodukter som det ikke forhandles målpris for og samt for lammekjøtt som ikke har målpris etter 1. juli 2013.

Positivt er det at det er mer budsjettmidler i tilbudet enn forrige gang, men på langt nær nok slik KLF ser det.

Her kan du lese Statens tilbud Jordbruksforhandlingene

For bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjens kan det være verdt å merke seg:

  • Kvalitetstilskudd  for storfeslakt blir innført med forslag om 1700 kr/dyr. Det ikke foreslått maks fettgrense som kriteria for utbetaling.
  • Ut over det lite stimulans til økning av ammeku –tallet og intervallene for husdyr- og driftstilskudd justeres ikke
  • Prisøkning på lam er foreslått til  3 kroner og blir nå 66 kroner. Lam skal over i volummodellen slik at blir helt opp til Nortura hva som er skal skje uansett hva som blir sagt/gjort i forhandlingene. Stimulansen til lammebøndene burde i lagt større grad skjedd via budsjett og ikke så kraftig markeds-prisøkning.
  • Forventet prisvekst på storfe er 4,7 prosent og kylling 1,4 prosent. For svin og egg er det ikke foreslått endringer i målprisen. Begge disse produksjonene ligger langt under målpris i dag.
  • Volummodellen innføres for egg og lam. LMD foreslår at sau ikke skal inn igjen i markedsregulering.

Siste saker