Tilbyr rådgivning

Tilbyr rådgivning Karl Ludvig Ådland (bildet) og selskapet han jobber for, Nærenergi Norge, er eksperter på ulike energiløsninger og å kostnadsberegne pris på varmeproduksjonen ut fra ulike energibærere. Ådland er… Les mer

Tilbyr rådgivning

Karl Ludvig Ådland (bildet) og selskapet han jobber for, Nærenergi Norge, er eksperter på ulike energiløsninger og å kostnadsberegne pris på varmeproduksjonen ut fra ulike energibærere.

Ådland er nå engasjert som rådgiver i programmet Gårdsvarme Vestlandet, og tilbyr rådgivning til bønder som vil se på sin varmeproduksjon på nytt.

– et paradoks

– Jeg har regnet på både investeringskostnad, driftspris og flispriser kontra innkjøpspris for naturgass for flere produsenter, og ser at de vil spare penger over noen år, ved å satse på flisfyrt biovarme. Det framstår jo strengt tatt som et paradoks at det skal være mulig her på Jæren, hvor gassen altså går i rør rett fra Nordsjøen til gårdene, men slik er det faktisk, forteller Ådland.

Tjener på flisfyringen

Ifølge Karl Ludvig Ådland sine beregninger tjener Pollestad ut fra dagens råvarepriser på gass og flis mellom 20–40 øre pr. kWh på å fyre med flis. Selv om prisene og de medfølgende innsparingene naturligvis varierer over tid, har Ådland beregnet at prisdifferansen er stor nok til å forsvare investeringen Pollestad gjorde. Han har derfor ingen skrupler med å være ambassadør for prosjektet Gårdsvarme Vestlandet, og å anbefale å legge om fra gass til biovarme for bøndene i Rogaland og Hordaland.

Konkurransedyktig

– Min jobb i Gårdsvarmeprosjektet er å bistå med forslag til løsninger, kostnader og vurdering av hvordan dette slår ut økonomisk. Forutsetningene kan være forskjellige fra bruk til bruk og mellom ulike landbruksproduksjoner, men i mange tilfeller ser jeg at biovarme, når man tar med støtteordningene fra Innovasjon Norge, er konkurransedyktig mot andre varmekilder. Har man allerede installert vannbåren varme kan en flisfyr som hovedkilde og gass som reserveløsning være en suveren løsning, sier han.

Siste saker