Tilsynsaksjon mot næringsmidler

Miljødirektoratet og fylkesmannen gjennomfører en tilsynsaksjon rettet mot slakterier, kjøttbearbeidende industri og fiskeforedlingsindustri, høsten 2018.

De vil ha tett kontakt med Mattilsynet om aksjonen, og fokus er organiske stoffer, fett, næringssalter, vaskevann og desinfeksjonsmidler, og lukt.

- KLF-medlemmene bør tenke over hva som slippes ut, hvor mye og hvordan deres bedrift påvirker kommunens avløpsanlegg, sier Mette Juberg, mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF.

Hun anbefaler bedriftene som føler seg utsatt, å ta kontakt med fylket eller kommunen for å gå gjennom status.  
- Er kommunens avløpsanlegg dimensjonert for bedriftens utslipp, har det kommet nye bedrifter til på samme nett, eller er det endringer i utslippet fra kjøttbedriftens side? Det kan være lurt å ta en sjekk og forebygge fremover, sier hun.

Miljødirektoratet skriver at bransjen har en utfordring med sesongsvingninger og at kapasiteten kan bli presset i perioder. Dette kan for eksempel føre til uventede problemer med avfallshåndtering, avfall på avveie, uhellsutslipp eller utslipp over grenseverdiene.

Aksjonen er en oppfølging av fiskeforedlingsindustriaksjonen i 2012 og næringsmiddelaksjonen i 2011. Tilsynsaksjonene konkluderte med at slakterier og kjøttbearbeidende industri hadde behov for oppfølging.

Hensikten med årets tilsynsaksjon er å øke bransjenes miljøbevissthet og etterlevelse av miljøkrav i forurensningsloven og produktkontrolloven. Miljødirektoratet vil også vurdere om bransjene har forbedret seg siden de tidligere aksjonene, og om aktørene må følges opp tettere fremover.

Siste saker