Tilsynsprosjektet rundt Listeria er lagt frem

Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt om «Listeria i spiseklar mat 2013». Sluttrapporten ble lagt fram i dag. Kjøttbransjen tar mulig forekomst av Listeria på alvor og har iverksatt en rekke risikobaserte tiltak for å sikre at Listeria-bakterier ikke forekommer i kjøttprodukter.

Det er lagt ned betydelig arbeid i kjøttbransjen for å tilpasse kvalitetssystemene i tråd med det nye regelverket om spiseklar mat fra 2010. Kjøttbransjen er positiv til intensjonene i kampanjen og vil studere sluttrapport og enkelte tilsynsrapporter nøye. - Vi har i kjøttbransjen over lengre tid jobbet hardt med Listeria-problematikken, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF. Samtidig anerkjenner vi Mattilsynets arbeid, og er selvsagt klare på at vi skal bli enda bedre. - Der det er påvist objektive avvik vil bedriftene håndtere dem rutinemessig i sine kvalitetssystemer, sier hun. Listeria monocytogenes er et relativt lite problem i norske kjøttprodukter. Siste utbrudd av Listeriose i Norge knyttet til kjøttprodukter var i 1992. Den lave forekomsten bekreftes i en større europeisk Listeriastudie i 2012 - alle norske kjøttpålegg-prøver var negative. Les mer på Animalias nettsider.

Siste saker