Toma inn i tett partnerskap med Idsøe og Prima

Toma inn i tett partnerskap med Idsøe og Prima – Vi har i en periode søkt etter en partner som kunne bidra til å styrke Tomas posisjon ytterligere og sikre… Les mer

Toma inn i tett partnerskap med Idsøe og Prima

– Vi har i en periode søkt etter en partner som kunne bidra til å styrke Tomas posisjon ytterligere og sikre langsiktighet i merkevaren Toma. Med den historien som partene har sammen, var A. Idsøe et naturlig valg for oss.

Rolf Magne Strømme, daglig leder i Toma.

Det sier daglig leder Rolf Magne Strømme i Toma etter at hans selskap har solgt to tredjedeler av aksjene i Haugesund-bedriften til A. Idsøe-konsernet. Dette konsernet eies i fellesskap av Albert Idsøe jr. og Anbjørn Øglend og har en årlig omsetning på 400 millioner kroner og drøyt 100 ansatte.

Fortsatt daglig leder

De tre bedriftene har samarbeidet tett helt siden 90-tallet og Toma har benyttet råvarer fra Prima hele tiden. Partene karakteriserer avtalen som en videreføring av dette tette samarbeidet.

– Selskapene har blant annet samarbeidet nært med Prima Jærens utvikling av kvalitetskonsepter til dagligvaremarkedet, spesielt til Jacobs Utvalgte og Meny. Prima Jæren har også vært hovedleverandør til Toma Mat AS i lang tid, understreker Anbjørn Øglend.

Han presiserer at Rolf Magne Strømme i Toma fortsatt skal ha en sentral rolle både som daglig leder og eier i årene fremover.

Nødvendig spesialisering

Toma Mat AS ble etablert i 1962 og har en lang og tradisjonsrik historie innen produksjon av pålegg, bacon, pinnekjøtt, fenalår og andre kjøttprodukter. Selskapet har de siste årene vært gjennom store omstillingsprosesser og framstår i dag som spesialist på bacon og pålegg. Dette tror Rolf Magne Strømme har vært viktig med tanke på denne avtalen.

– Denne spesialiseringen var nødvendig for oss, ikke minst med tanke på det krevende dagligvaremarkedet. Med et enda tettere samarbeid med Prima/Idsøe, vil vi stå bedre rustet til å tilfredsstille dette markedet. Dette vil i sin tur bidra til å sikre både inntjening og arbeidsplasser her i Haugesund, fastslår Rolf Magne Strømme.

Spydspiss

Fabrikken i Haugesund vil være hovedanlegget for produksjon av pålegg og bacon i konsernet. Dette skjer i kombinasjon med større investeringer ved andre anlegg.

Selskapene er i dag også partnere og eiere i Spesialgrossisten Matfylket Rogaland som er en spydspiss på satsingen knyttet til Lokal mat og Matfylket Rogaland som merkevare.

Siste saker