Trekker seg som tillitsvalgt i Nortura

Trekker seg som tillitsvalgt i Nortura Erling Lusæter, kretsleder for Nortura i Sel og Vågå i Gudbrandsdalen, trekker seg i protest mot det han kaller Norturas korstog mot distriktene. Per… Les mer

Trekker seg som tillitsvalgt i Nortura

Erling Lusæter, kretsleder for Nortura i Sel og Vågå i Gudbrandsdalen, trekker seg i protest mot det han kaller Norturas korstog mot distriktene.

Per A. Sleipnes

– Nortura neglisjerte fullstendig mine advarsler om at nedleggelse av Otta-anlegget ville føre til et stort frafall av leverandører, påpeker tidligere kretsleder for Nortura i Sel og Vågå i Gudbrandsdalen, Erling Lusæter.

– Nortura har de siste 15 årene gått i fullstendig feil retning. Styringen av kjøttsamvirket har i denne perioden vært nærsagt fraværende. Nå ser vi resultatene, bl.a. gjennom nedleggingsvedtaket her på Otta. Det er nemlig et stort paradoks at et anlegg som er ti prosent mer effektivt enn gjennomsnittet for de øvrige Nortura-anleggene, legges ned. Hva skal Nortura med tillitsvalgte, når administrasjon og ledelse bestemmer alt og ikke lytter til sine eiere, spør Lusæter.

Stort frafall av produsenter

I kjølvannet av at slaktingen på Otta ble besluttet flyttet til Rudshøgda, takket han nei på forespørsel fra valgkomiteen om han ville ta gjenvalg som tillitsvalgt for Sel og Vågå kommuner. Det var ingen lett avgjørelse, innrømmer Lusæter.

– Nortura neglisjerte fullstendig mine advarsler om at nedleggelse av Otta-anlegget ville føre til et stort frafall av leverandører. Mine spådommer slo til! Samme dag som nedleggingsvedtaket kom, var det som å rive en demning. Konkurrentene flommet inn fra alle himmelretninger. Frafall av leverandører kan komme opp i 80 prosent når dørene på Otta-anlegget stenges. Dette ble presset igjennom til tross for at Norturas viktigste strategi er å øke leverandørlojalitet, påpeker Erling Lusæter.

Som Titanic

Han sammenligner Norturas måte å agere på, med det som skjedde på Titanic da denne kolossen av et skip sank etter å ha gått på et isfjell.

– Orkesteret på Titanic spilte på dekket helt til skipet hadde gått ned. Det samme opplever jeg at Nortura gjør nå. Man tar rett og slett ikke inn over seg det sinne og den frustrasjon som gjør seg gjeldende her i regionen, men fortsetter «det spill» som det er lagt opp til – uavhengig av konsekvensene. Uforståelig for meg!

Forverret dyrevelferd

Den tidligere kretslederen skjønner ikke hvilken forretningsstrategi som råder i Nortura når de etter hans syn angriper den mest lojale bastionen der det frem til i fjor knapt nok var levering av slaktedyr til frittstående slakterier. Han mener Sel kommune og distriktet rundt nå er nødt til å ta over ansvaret som Nortura løper fra, og gjøre alt som er mulig for å skape arbeidsplasser til snart arbeidsledige innbyggere.

– Norturas valg, med stadig å legge ned anlegg i distriktene og etablere store industrianlegg nær forbruker langt fra bygdene der dyrene holder til, er ikke en god løsning for dyra. Den bidrar til å forverre dyrevelferden. Det trengs seks biler for å frakte samme mengde dyr som en bil med ferdig slaktede dyr. Hvordan vil Nortura følge opp FNs bærekraftsmål og regjeringens klimamål med 45 prosent kutt på landbruk og transport innen 2030, spør Lusæter.

Ikke troverdig

Han har ved en rekke anledninger pekt på at Norturas økonomiske vansker har langt mer sammensatte årsaker, enn det Nortura har valgt å kommunisere om.

– Dette, sammen med påstanden om «å snu alle steiner for å unngå nedleggelse», er ikke troverdig med innsikten som vi etter hvert har fått om økonomiske feilprioriteringer i konsernet over lengre tid. Fallskjermer i 30-millionklassen hører ikke hjemme i et samvirke. Heller ikke å «låne» penger av sine egne eiere (produsenter) slik Nortura gjorde i 2010, da de økonomiske problemene tårnet seg opp, sier Lusæter.

Hemmelighold

Etter nedleggelsen på Otta, får Rudshøgda ny linje og fjøs til minst 80 millioner kroner. Lusæter poengterer at han og andre tillitsvalgte sendte bekymringsmelding om å ikke foreta denne investeringen, som flere mente ville føre til overkapasitet når Nortura har forlatt Gudbrandsdalen og overlatt produsentene til konkurrentene

– Etter et altfor langt hemmelighold prates det nå om hundemat til Otta og videreføring av medlemsbutikk, nødslakt og kanskje vask av biler. Da blir etter mitt syn de 30 millioner i gevinst redusert med ti millioner i årlig utgift på bygget, pluss oppbygging av hundematlinje og ansatte til å drifte dette, sier Lusæter.

Krisetiltak?

Han presiserer overfor Kjøttbransjen at han ønsker ny aktivitet i lokalene til Nortura på Otta. Men Lusæter mener at om det fortsatt skal være drift på Otta, faller argumentene for å kvitte seg med anlegget vekk.

– Skulle det vært logikk i Norturas planer, burde tilleggsnæringen kommet som et tillegg til slakte- og skjærelinjen som er der i dag. Det er selvmotsigende å flytte slakting bort fra det tredje største husdyrfylket i landet. Skal foredling likevel foregå, blir det dobbelt transport. I tillegg viser dessverre Norturas historie at lignende satsinger lett kan nedprioriteres i ettertid. Og – er dette ett krisetiltak for å redde et tapt omdømme, eller er det er det virkelig vurdert økonomisk, spør Erling Lusæter.

Siste saker