Trønderske kyllingbønder verner om biene

Kyllingbønder i Trøndelag har denne sommeren sådd blomsterstriper langs kornåkrene sine tilsvarende et areal på om lag 15 fotballbaner, for at trønderske bier lettere skal finne mat. Prosjektet er et… Les mer

Kyllingbønder i Trøndelag har denne sommeren sådd blomsterstriper langs kornåkrene sine tilsvarende et areal på om lag 15 fotballbaner, for at trønderske bier lettere skal finne mat.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Kylling, Felleskjøpet Agri og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

Omtrent en tredjedel av maten vår er avhengig av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 prosent av nytte- og villplantene er avhengig av det samme. Samtidig reduseres bestandene av pollinatorer over hele kloden. I Norge er en tredjedel av våre rundt 200 biearter truet av utryddelse.

– Det haster med å redde villbiene. Villbiene trenger et mangfold av planter som sikrer mat gjennom hele sesongen. Denne maten finner de ikke i kornåkeren eller på arealer der det drives ensidig monokultur. Gjengroing av slåtteenger, slåttemyrer og kystlyngheier, som tradisjonelt har vært viktige levesteder for villbiene, truer deres eksistens. Ved å så pollinatorvennlige blomster i brede striper langs åkerkantene, blir det lettere for pollinatorene å finne mat i form av nektar og pollen, sier fagrådgiver Eva Pauline Hedegart i Felleskjøpet

Det var Norsk Kylling som tok initiativ til prosjektet, og som oppfordret sine leverandører til å delta.

– Vi inviterte våre leverandører med på denne dugnaden, fordi verdens matproduksjon er helt avhengig av pollinatorer. Da er det viktig at vi som matprodusent tar vår del av ansvaret for insektene. Dette er et enkelt og konkret grep som målsetter økt mattilgang for villbiene og som på den måten kan bidra til å sikre villbiers eksistens i fremtiden, sier produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling.

De 16 bøndene har til sammen sådd frøblandingen «Spire insektvenn» på et areal tilsvarende 13 fotballbaner på størrelse med Lerkendal. I løpet av sesongen skal forskere fra NIBIO registrere insektlivet og blomsterressurser i de blomstrende åkerkantene.

Siste saker