Trygg produksjon av spekevarer

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer… Les mer

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Retningslinjen er forpliktende for alle virksomheter som tilslutter seg skriftlig. KLF skal påse at medlemsbedriftene som slutter seg til avtalen etterlever den. Bedriften er forpliktet til å rette opp eventuelle avvik fra denne avtalen. Virksomhetene kan når som helst skriftlig trekke sin tilslutning til retningslinjen ved å sende melding til KLF.

KLF utpeker revisorer til å revidere og føre stikkprøvebasert tilsyn med retningslinjene i tilsluttede virksomheter. Virksomhetene plikter å legge til rette for revisors arbeid. Revisjon vil etter avtaleinngåelse gjennomføres, og kostnader forbundet med revisjon belastes bedriften.  KLF og ev Animalias bransjestyre kan utelukke tilsluttede virksomheter for vesentlige brudd på retningslinjen.

Følgende KLF-bedrifter har sluttet seg til retningslinjen for trygg produksjon av spekepølser, utbeinet spekemat og hel spekemat:

Ask Spekehus AS

Alf Strøm-larsen AS

Bjerke Spekemat & Delikatesse AS

Brødrene Ringstad AS

Grilstad AS

Røroskjøtt AS

Toma Mat AS

Les mer på Animalias hjemmesider.

Siste saker