TYR-medlemmer trikser med vekttall for å få okser til Staur

TYR-medlemmer trikser med vekttall for å få okser til Staur Flere avlere av livdyr, tilsluttet TYR, trikser med grunnlagsdata for å få oksene til Staur og dermed få mer betalt… Les mer

TYR-medlemmer trikser med vekttall for å få okser til Staur

Flere avlere av livdyr, tilsluttet TYR, trikser med grunnlagsdata for å få oksene til Staur og dermed få mer betalt for dyrene. En seminokse kan oppnå en salgspris på over 200 000 kroner, mens en okse som godkjennes som salgsokse ofte omsettes til tredjedelen av denne summen.

Per A. Sleipnes

– At det dreier seg om triksing med vekttall, er opplagt fastslår styreleder i TYR , Erling Gresseth.

Foto: www.norsklandbruk.no

Måten denne triksingen foregår på, er at oksens fødselsvekt «pyntes på». Dermed blir dyret mer attraktivt med tanke på semin-produksjon på Staur. Og det er altså mye penger å tjene på å få høynet statusen på oksene.

131 besetninger

Mange mener at TYR til nå ikke har tatt dette nok alvorlig. Og på bygda har denne triksingen med tall etter hvert blitt et tema blant dem som driver aktivt avlsbesetningsarbeid. I fjor var det rundt 120 godkjente avlsbesetninger i Norge, men i prinsippet kan alle melde inn okser med tanke på seminproduksjon. Til årets testomgang var det påmeldt kalver fra til sammen 131 besetninger.

En trussel

– Kvalitetssikringen i TYR har rett og slett ikke vært god nok. Det som her har utviklet seg, er en trussel mot de prinsipper som gjelder for avlsverdiberegning. Jeg liker det svært dårlig og nå må TYR rydde opp, forteller en livdyraktør vi har snakket med. Han ønsker ikke å stå fram i Kjøtt & Eggprodusenten ettersom dette miljøet er såpass lite her i landet.

Fire produsenter

Det er TYR, som på vegne av myndighetene, har ansvar for all kjøttfeavl i Norge. Avlsarbeidet i TYR er som hos andre avlsorganisasjoner, basert på fakta levert til husdyrkontrollene. Storfekjøttkontrollen, INN-gris og Sauekontrollen har sitt datagrunnlag i Animalia sin database.

Registreringer gjøres av hver enkelt produsent ut fra de vedtak som organisasjonene har gjort. I juli sendte TYR ut et brev til alle avlere der organisasjonen bekreftet at ved avlsverdiberegningen i juni, ble det avdekket at fire produsenter har endret verdier i Storfekjøttkontrollen. En endring som altså påvirker grunnlagsdata for inntak av testkandidater til Staur.

Tillitsbrudd

I brevet som ble sendt ut til medlemmene av TYR, ble det understreket at avlsarbeidet i TYR er, som hos andre avlsorganisasjoner, basert på fakta levert til husdyrkontrollene. Sjonglering med grunnlagsdata er tillitsbrudd, heter det i brevet.

– Hvor alvorlig vil du si denne saken er, styreleder i TYR , Erling Gresseth?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på, men det jeg kan si er at det vi har avdekket er uakseptabelt. Derfor er fire av de 131 testkandidatene utestengt fra Staur i år. Så får vi vurdere hvilke sanksjoner som eventuelt settes inn neste år.

Gråsoner

– Vil du kalle det som har skjedd for regelrett juks?

– Begrepet juks er sterkt i denne sammenhengen. Vi befinner oss i gråsoner her og det er mulig å gjøre feil i forbindelse med registrering av vekter. Men at det dreier seg om triksing med vekttall, er opplagt.

– Betyr dette at kvalitetssikringen i TYR er for dårlig, slik noen hevder?

– Jeg vil hevde det motsatte, i og med at vi klarte å avdekke dette. Vi er derfor fornøyd med håndteringen fra vår side, selv om vi selvsagt skulle ønske at dette ikke hadde skjedd, sier Erling Gresseth.

Ulik status

Senest i april i år, gjorde styret i TYR vedtak om innføring av grønn, gul og rød status som et hjelpemiddel for inntak av nye testkandidater.

I tillegg danner avlsverdiberegninger i april, mai og juni, og andre faktorer grunnlaget for besiktigelse av påmeldte testkandidater.

Å endre/oppgi feil grunnlagsdata i Storfekjøttkontrollen påvirker alle verdier for enkeltindivid, besetninger og raser.

Siste saker