Bonden sitter i karantene, kan sjåførene hente dyr på gårdene som før?

Svar 18. mars 2020Mattilsynet oppfordrer alle som må besøke gårder om å innhente informasjon om smittestatus hos eier før besøk, sånn at smittetiltak kan tilpasses før besøket. Siden sjåførene er en viktig gruppe, bør de uansett holde god avstand til folk på gården uten noen form for fysisk kontakt. Nå er det heller ikke nødvendig for bonden å signere på kjøreseddelen ved levering av dyr – sjåføren kan ta seg av alt «papirarbeidet» med muntlig bekreftelse fra bonden. Hvis bonden selv er i karantene/isolasjon eller er syk, må han oppfordres til å få bistand ved henting av dyr hvis nødvendig. Les mer her: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyreeiere_mfl_om_koronavirus.37939