Hvor finner jeg nasjonale råd og regler?

Svar 10. desember 2021: På denne undersiden på regjeringen.no finner du oppdatert informasjon om råd og regler for private hjem og sosial kontakt, ankomst Norge, munnbindkrav på offentlige steder, arrangement innendørs og utendørs mm.

Det som skrives om «arbeidsplasser» på denne siden er:  

  • Anbefaling om 1 meters avstand, bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand. 
  • Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. 

Anbefaling om fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig å ha hjemmekontor.

Jeg har mange spørsmål rundt permitteringer, sykepenger og sykemeldinger/egenmeldinger. Hvor skal jeg henvende meg?

Svar 18. mars 2020: Dette er spørsmål som NHO jobber med. Også på dette området er det stadige endringer, og veldig mange av de praktiske spørsmålene er ennå ikke avklart. NHO legger fortløpende ut avklaringer og spørsmål og svar på sine nettsider. Det går også av å sende inn spørsmål til NHO, enten via advokattelefonen eller via epostadressen firmapost@nhomd.no med emnet «koronasituasjon».