Hva gjelder ved reiser til og fra utlandet?

Svar 10. desember 2021: Per 9. desember fraråder UD reiser som ikke er strengt nødvendig til Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.
 
denne siden på helsenorge.no finner du beskrevet siste oppdaterte regler for:

 • Hvilken farge har landet du reiser fra? 
 • Hva gjelder for deg? 
 • Om koronasertifikat og reise 
 • Hvem får reise til Norge? 
 • Regler ved innreise til Norge 
 • Reisekarantene 
 • Omikron – Reiseregler  
 • Råd før reiser til utlandet

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

 • Ha en attest på negativ test før ankomst til Norge.
 • Fylle ut registreringsskjema for innreisende før du reiser. 
 • Teste deg når du ankommer Norge. 
 • Gå i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. 

Gå til registreringsskjema for innreisende her. (Det er mulig å endre språk)

Reisende fra røde, mørkerøde land og områder, samt land og områder utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Kravet har unntak
.

Hvor finner jeg nasjonale råd og regler?

Svar 10. desember 2021: På denne undersiden på regjeringen.no finner du oppdatert informasjon om råd og regler for private hjem og sosial kontakt, ankomst Norge, munnbindkrav på offentlige steder, arrangement innendørs og utendørs mm.

Det som skrives om «arbeidsplasser» på denne siden er:  

 • Anbefaling om 1 meters avstand, bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand. 
 • Arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. 

Anbefaling om fleksibel arbeidstid der det ikke er mulig å ha hjemmekontor.

Hvor ligger oppdatert informasjon om karantene og isolasjon?

Svar 10. desember 2021: Det kan komme strengere regler for karantene for nærkontakter til smittede. Per i dag er det krav om karantene for nærkontakter hvis det er snakk om omikronsmitte. KLF anbefaler derfor bedriftene å vurdere skjerpede smitteverntiltak slik som tidligere i pandemien. Målet er å begrense konsekvensen ved et smittetilfelle med omikronvarianten i bedriften.

Vi oppfordrer dere derfor til å følge nøye med på denne siden på helsenorge.no.

Her finner du de sist oppdaterte regler for:

 • Smittekarantene for nærkontakter  
 • Testing for øvrige nærkontakter  
 • Isolasjon 
 • Omikron – testing, smittekarantene og isolasjon 
 • Reisekarantene

Hvor skal karantenen gjennomføres?

Svar 22. februar 2021: Regjeringen jobber nå med en endring i hvor karantenen skal gjennomføres, men disse reglene er ikke klare ennå. Regjeringen har sagt at de ønsker at hovedregelen skal være at karantenen gjennomføres på det stedet man kommer inn i landet.

Hva betyr det at næringskritisk personell kan få komme inn i Norge?

Svar 22. februar 2021: Formuleringen “næringskritisk personell” er bare relevant for de bransjene som ikke er definert som “samfunnskritiske”. Det betyr at hvis en kjøtt/eggbedrift behøver å få inn personell for å reparere teknisk utstyr som er nødvendig for driften, regnes dette fortsatt som samfunnskritisk, ikke næringskritisk.

Reglene for næringskritisk personell er strengere enn reglene for samfunnskritiske personell, og man må søke via Altinn for å få inn strengt nødvendig personell som behøves for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter.

Hvem har en kritisk samfunnsfunksjon?

Svar 14. desember 2021: Matproduksjon, herunder kjøtt/eggbransjen, regnes som samfunnskritisk, men det betyr ikke at alle ansatte i en bedrift automatisk kan regnes som å ha en kritisk samfunnsfunksjon.

En liste over kritiske samfunnsfunksjoner ligger hos regjeringen. Per i dag (14.12.2021) er KLF sine medlemsbedrifter definert under Forsyningssikkerhet og Matforsyning. Dette omfatter alle produsenter, importører, grossister og butikker. Det betyr at personell i kjøttbransjen som er nødvendige for å opprettholde drift, regnes som å ha en kritisk samfunnsfunksjon.

Det er den enkelte bedrift som må gjøre vurderingen av hvem som innehar en kritisk samfunnsfunksjon i virksomheten.

Hva gjør du hvis smitte i bedriften blir oppdaget?

Svar 6. januar 2021:Hvis en ansatt varsler om smitte er det viktig å ta umiddelbart kontakt med kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen er interessert i å beregne smittetidspunkt og får en oversikt over nærkontakter i beregnet smitteperioden. Her er det utrolig viktig at bedriftene har gode rutiner og kontroll på ansatte, arbeidssteder og arbeidstider. Bedriften skal umiddelbart kartlegge hvilke personer smittet ansatt var i nærkontakt med, dersom ansatt var på jobb i smitteperioden. Ansatte som har vært i nærkontakt med den smittede i den aktuelle tidsperioden, vil umiddelbart settes i karantene. Kommuneoverlegen trenger da liste over alle berørte for planlegging av testing / smittesporing osv. 

Det er imidlertid det offentlige helsevesenet med kommunelege/ smittevernlege som har ansvar for det totale smittevernet i kommunene. Herunder også hvordan undersøkelse og oppfølging skal skje – inkludert prøvetaking, smitteoppsporing, isolering mv. Husk at alle bedrifter skal har en oppdatert beredskapsplan. Arbeidstilsynet har varslet om at de skal kontrollere smittevern i alle tilsyn. 

Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene?

Svar 6. januar 2021:Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen i anlegget. De må fremvise en negativ koronatest for å komme inn i Norge som beskrevet før. De bør testes ved ankomst til Norge og må selvfølgelig være i karantene på fritiden. De må også ha med seg dokumentasjon på arbeidsforholdet og adressen hvor de vil være i karantene.  

Er det noen land nå hvor man kan få unntak på karantene og test reglene?

Svar 6. januar 2021:Det er per 6. januar kun reisende fra Grønland og «Itä-Savo Hospital District,South/North Savo» i Finland som ikke behøver å være i karantene i 10 dager, vise fram negativ test for covid-19  ved ankomst til Norge eller teste seg for covid-19 senest 24 timer etter ankomst i Norge. For alle andre land og områder er 10 dagers karantene og negativ test for covid-19 før og ved innreise hovedregelen. Hvis man kommer fra Grønland, Færøyene, Island, Irland eller enkelte områder i Finland, kan man begynne å jobbe i Norge etter én negativ koronatest etter ankomst. Deretter må man testes hver tredje dag i hele karanteneperioden for å kunne fortsette å jobbe.  

Har krav til karantenestedet forandret seg? 

Svar 6. januar 2021:Nei. Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder ikke for personer bosatt i, eller som eier bolig i Norge, eller hvis arbeidsgiver / man selv sørger for egnet oppholdssted. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Hva er registreringsplikt? 

Svar 6. januar 2021:Alle som skal passere grensen til Norge, også norsk statsborger, skal fylle ut et reiseregistreringsskjema. Man kan velge mellom å registrere seg digitalt eller med papirskjema. Ved digital registrering, vil man etter fullført registrering få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Man må registrere seg før ankomst i Norge, men ikke tidligere enn 72 timer før innreisetidspunktet. Velger man papir må man skrive ut og ta med skjemaet, som skal leveres til politiet ved ankomst.

Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene?

Svar 17. desember 2020:Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen i anlegget. De må fremvise en negativ koronatest for å komme inn i Norge som beskrevet før. De bør testes ved ankomst til Norge og må selvfølgelig være i karantene på fritiden. De må også ha med seg dokumentasjon på arbeidsforholdet og adressen hvor de vil være i karantene.

Er det noen land nå hvor man kan få unntak fra karantenereglene?

Svar 17. desember 2020:Det er per 16. desember kun reisende fra Grønland, Færøyene og enkelte områder i Finland som ikke behøver å være i karantene i 10 dager når de kommer til Norge. For alle andre land og områder er 10 dagers karantene hovedregelen. Hvis man kommer fra Grønland, Færøyene, Island, Irland eller enkelte områder i Finland, kan man begynne å jobbe i Norge etter én negativ koronatest etter ankomst. Deretter må man testes hver tredje dag i hele karanteneperioden for å kunne fortsette å jobbe.  

Hvilke krav stilles til karantenestedet? 

Svar 17. desember 2020: Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder ikke for personer bosatt i, eller som eier bolig i Norge, eller hvis arbeidsgiver / man selv sørger for egnet oppholdssted. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Hvem må vise frem en negativ koronatest for å komme inn i Norge?

Svar 10. november 2020: I utgangspunktet må alle utenlandske statsborgere fremvise bevis på en negativ koronatest for å få komme inn i Norge. Unntaket er personer med oppholdsrett eller oppholdstillatelse i Norge. Også ansatte som pendler mellom Sverige/Finland og Norge og som testes jevnlig for coronavirus er unntatt kravet. Alle andre ansatte som pendler mellom Norge og et annet land må vise frem en slik test for å få komme inn i landet. Også servicepersonell og annet kritisk personell må vise frem en slik test ved grensen til Norge.

De som kommer til Norge, må fremvise en attest som sier at testen ble tatt for mindre enn 72 timer siden og at testen er en PCR-test eller en antigen hurtigtest. Attesten må være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.