Ulikheten i strømprisene er hovedproblemet

Ulikheten i strømprisene er hovedproblemet Av Per A. Sleipnes Så er det klart hva regjeringen mener norske bedrifter skal tilgodesees med i form av støtte til galopperende strømpriser. Bedrifter med… Les mer

Ulikheten i strømprisene er hovedproblemet

Av Per A. Sleipnes

Så er det klart hva regjeringen mener norske bedrifter skal tilgodesees med i form av støtte til galopperende strømpriser. Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen i første halvår i år, kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november og desember.

Bedrifter som samtidig investerer i ENØK-tiltak, vil kunne få dekket inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre/kWh. Det settes totalt av tre milliarder til strømtiltak til næringslivet.

Hvordan slår denne «pakken» ut for kjøttbransjens bedrifter og skaper den grobunn for noen form for optimisme? En ringerunde til bedrifter i vår bransje gis dessverre et nokså nedslående inntrykk. Støttepakken er ikke omfattende nok, den kommer for sent og den løser ikke det grunnleggende problemet: Forskjellene fra landsdel til landsdel.

Det er nemlig den konkurransevridende effekten ulike strømpriser har som er selve «elefanten i rommet». Med like vilkår hva strømpriser angår, kunne det vært mulig å leve med denne ekstraordinært store kostnaden. Når så ikke er tilfelle, blir frustrasjonen nærmest grenseløs for de bedriftene som rammes.

Eller sagt på en annen måte: Det er i øyeblikket krise i norsk matproduksjon på grunn av den rådyre strømmen. Viktige aktører innenfor matproduksjon, som Nortura og Fatland – landets to største kjøttaktører, rammes ekstra hardt av de skyhøye strømprisene. Begge selskapene advarer om at faren for produksjonsstopp er til stede.

Vedvarende skyhøye strømpriser og null økonomisk drahjelp fra staten, sørger altså for at Nortura og Fatland kanskje må trekke i nødbremsen.

Fatland Jæren vurderer å flytte både slakting og pinnekjøttproduksjon fra Jæren for å holde hodet over vannet. Det sier det meste om den kritiske situasjonen lokomotivene i norsk kjøttbransje befinner seg i akkurat nå. Og bare for å ha nevnt det: Fatland må trolig betale over 100 millioner kroner for strømmen i år, mot tre millioner kroner i 2019. Det gir et godt bilde av den problematiske situasjonen.

Det mange bedrifter nå håper på, er en fastprisløsning fra nyttår av. Energi Norge har signalisert at en slik ordning er realistisk og den vil nok bidra i positiv retning. Men det grunnleggende problemet blir ikke løst av en fastpris på strøm alene. Ulikhetene fra landsdel til landsdel er hovedutfordringen. Det er denne som bidrar til den største frustrasjonen blant kjøttbransjens bedrifter. Derfor må regjeringen sørge for like konkurransevilkår over hele landet.

Innspillene fra bedriftsledere i kjøttbransjen levner ingen tvil: Det som nå skjer i kjølvannet av kraftig økte strømpriser kan vise seg å representere et være eller ikke være for enkeltbedrifter som i utgangspunktet sliter i motbakke. Derfor er det mange som akkurat nå holder pusten. Å håpe at denne ekstrakostnaden kan tas inn i form av økte priser, synes vanskelig. Men det er lov å håpe…

Siste saker