Ungdommelig kraft inn i Animalia-styret

Ungdommelig kraft inn i Animalia-styret DAL Han var bare ti år gammel da han «debuterte» i familiebedriften. Det var i arbeidsuka i femte klasse på barneskolen. Nå skal transportsjefen ved… Les mer

Ungdommelig kraft inn i Animalia-styret

DAL Han var bare ti år gammel da han «debuterte» i familiebedriften. Det var i arbeidsuka i femte klasse på barneskolen. Nå skal transportsjefen ved Furuseth AS representere KLF i Animalia-styret.

Per A. Sleipnes

Christoffer Furuseth blir KLFs nye representant i Animalia-styret.

Det har i sannhet gått fort i svingene for Christoffer Furuseth (27) de siste årene. For åtte år siden, i 2012, ble han fast ansatt i familiebedriften på Dal, den gang på slaktelinja. Fire år senere ble han IT-sjef og i fjor leder for all transportvirksomhet i bedriften. Det uten at han har noen formell utdannelse utover videregående skole. Imponerende, enkelt og greit.

Ble skolelei

– Jeg ble rett og slett skolelei etter videregående skole og hadde behov for å jobbe. Da var det naturlig å rette blikket mot egen bedrift. Det valget har jeg ikke angret på. Føler selv jeg har tett steg hele tiden og det å få anledning til å representere KLF i Animaliastyret blir et nytt viktig steg for meg.

Oslo-lauget

Hva kan du bidra med i en slik rolle?

– Håper jeg kan ta med meg litt ungdommelig pågangsmot. Ikke det at styret i Animalia på noen måte framstår som forgubbet, men jeg tror at det er gunstig med god spredning i alder på styrets medlemmer. Har sittet i styret for Oslo og omegn kjøttfaglaug i en periode, men er selvsagt klar over at dette styrevervet er noe ganske annet.

IT-ansvarlig

– Var du i tvil da du ble forespurt?

– Nei, egentlig ikke. Det var min far som spurte meg på vegne av KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen, og når KLF ønsket meg i en slik rolle, er det opplagt fordi de har tro på meg. Dermed ble valget enkelt for meg, sier Christoffer Furuseth som i tillegg til å ha ansvar for all transport, også er IT-sjef i Dal-bedriften. Denne kombinasjonen fungerer helt utmerket.

Forventer impulser

– Du er ikke redd for at du påtar deg et vel stort ansvar?

– Tror det skal gå veldig greit å både håndtere mine arbeidsoppgaver her i bedriften og det å sitte i Animalia-styret. Jeg tenker at de impulser jeg får via dette styrevervet, kan bidra til å gjøre meg endra bedre rustet til å gjøre en god jobb på «hjemmebane».

Godt kontaktnett

– Har din deltagelse i KLF-prosjektet «Neste generasjon» gjort det enklere å ta utfordringer også utenfor egen bedrift?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Dette opplegget bidro til å utvide mitt kontaktnett og gjøre det enklere å kommunisere med folk på mitt nivå i andre kjøttbedrifter. Jeg har fortsatt god dialog med flere av de som deltok i «Neste Generasjon» og deltagelsen gjorde meg nok tryggere i samhandlingen med andre kollegaer. Jeg innså vel også hvor viktig det er å delta i prosjekter også utenfor vårt anleggs fire vegger.

– Åpenhet viktig

Christoffer Furuseth er nøye med å påpeke viktigheten av at kjøtt- og slakteribransjen viser åpenhet i tider der negative presseoppslag og negative holdninger til kjøtt er dagens virkelighet.

– Vi har ingenting å skjule og det vi driver med er en dyd av nødvendighet om folk skal få tilgang til kjøtt og kjøttprodukter. Poenget er at vi må ha det «ryddig» i eget hus, slik at de som er negativt innstilt til slakting og kjøttforedling ikke får noe å utsette på oss. Slakting blir aldri en estetisk nytelse, men vi kommer ikke unna denne delen av prosessen. Det blir desto viktigere å gjøre det riktig på alle måter, presiserer 27-åringen.

Utfordringer i kø

– Hva forventer du deg av det året vi nå er inne i, og tar dere høyde for aksjoner av typen dere opplevde i fjor?

– Jeg tror slike hendelser som den vi opplevde i 2019, da noen lenket seg til porten vår, vil inntreffe med ujevne mellomrom. Utfordringen blir å takle slike hendelser på en klok og konstruktiv måte, avslutter det nye styremedlemmet i Animalia til Kjøttbransjen.

I tillegg til Christoffer Furuseth, er Bjørn- Ole Juul-Hansen og Fredrik Strømmen og KLFs representanter i Animalia-styret. Sistnevnte som nestleder etter at Ståle Gausen valgte å gå ut av styret.

Foruten Christoffer Furuseth og Bjørn-Ole Juul-Hansen er også Fredrik Strømmen KLF-representant i Animalia-styret.

Siste saker