Unik smågrismodell gir økt kjøttkvalitet

Både i 2020 og 2021 fikk smågrisprodusent Håkon Friestad på Jæren status som landets beste smågrisbesetning av Ingris (Animalia) . Det er både bonden selv og slakteriet, Prima Jæren, svært… Les mer

Både i 2020 og 2021 fikk smågrisprodusent Håkon Friestad på Jæren status som landets beste smågrisbesetning av Ingris (Animalia) . Det er både bonden selv og slakteriet, Prima Jæren, svært stolte over.

Av Per A. Sleipnes

Trygge leveranser av smågris til tre slaktegrisprodusenter på Jæren. Det er motivasjonen bak Haugland Smågrishus på Jæren. Driften er organisert slik at Håkon Friestad leier selve grisehuset av bonde Herbjørn Haugland. Det har han gjort siden 2010. Men det har vært utfordringer underveis i forbindelse med leie, innrømmer Friestad.

Mye egeninnsats

– Det ble nok noe dyrere en antatt og det endte med en høyere leie enn det jeg ble forespeilet. De første ti årene betalte jeg drøyt en million kroner pr. år i leie. I tillegg til forsikringer og vedlikehold, blir det betydelige beløp. Nå betaler jeg underkant av en million pr. år. Takket være god egeninnsats har det gått greit, sier Friestad. 2018 og 2019 var de reneste dugnadsårene. Derfor var det godt med redusert leie fra 2019, sier den driftige bonden.

«Konsesjonshus»

Da Friestad og Haugland kom i gang med dette, var de aller først ute her i landet med drift i leide lokaler.

Huset har plass til 150 purker. Med andre ord et ordinært «konsesjonshus». Smågrisene fra disse purkene leveres til tre slaktegrisprodusenter tilknyttet Prima Jæren.

Prima Jæren har ikke bidratt med noen form for økonomisk støtte til dette prosjektet. Det hele er initiert av Haugland som har drevet gården i mange år og i dag faktisk har det laveste produsentnummeret i Prima-systemet.

100 dekar

– Jeg har valgt å tenke litt utradisjonelt. Jeg hadde vel ikke forestilt meg at det skulle fungere så bra som det har gjort. Gården er på 100 dekar og jeg leier ytterligere 140 mål. Så har jeg overlatt produksjonen av smågris til Friestad og det fungerer veldig bra, sier Herbjørn Haugland som også er dyrebilsjåfør. I seks år har han kjørt slaktedyr til Prima Jæren fra produsenter i nærområdet på Jæren.

Tre ukers puljer

Rundt 15 millioner kroner ble det investert i det nye og topp moderne grisehuset. Håkon Friestad er naturlig nok svært tilfreds med løsningen og håper han får anledning til å drive videre. Han gjør nemlig avtale med Haugland for to år av gangen

– Vi driver med tre ukers puljer og 24 purker i hver pulje. Både denne driftsmodellen og fasilitetene for øvrig er skreddersydd moderne, effektiv og ikke minst dyrevennlig svineproduksjon. Purkene har det bra og det kan du nesten se når de ligger i sine binger, påpeker Friestad. Og apropos ligge: Betongen i bingene er forseglet med epoksy og det gjør renholdet enklere i tillegg til at det helsemessig er fordelaktig for grisene.

Vinn-vinn situasjon

Topp moderne grisehus på Jæren.

Daglig leder Harald Reime i Prima Jæren innrømmer at denne modellen har fungert 100 prosent etter hensikten.

– Grisen er viktig for vår satsing og nå får vi en gris vi er hundre prosent trygg på. Denne tryggheten er selve grunnlaget for oss. Resultatene i Ingris er jo selve dokumentasjonen på at dette er en svært dyktig svinebonde som bidrar positivt inn både for oss som slakteri, men ikke minst for de tre slaktegrisprodusentene som drar nytte av dette. Det vi ser her er en vinn-vinn situasjon både for slakteri, for bonde, men også for forbrukerne, sier Reime.

– Hva tenker du rundt markedsutsiktene på gris her i landet? Det er prognosert en underdekning på 2000 tonn i år?

– Generelt er det selvsagt bekymringsverdig at det går mot underskudd. Vi trenger alle de grisene vi kan få fatt i og i disse dager legger vi nye planer for å øke tallet på produsenter.

Dette er Ingris

Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon.

Det er enkelt å registrere inn data for alt som skjer i besetningen, med bedekninger, grisinger og avvenninger. I tillegg kommer helseregistreringer, fôrforbruk og kostnader.

Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Dersom smågriskjøpet skjer via slakteriet, kan du også få omsetningsdataene direkte (dette gjelder kun Nortura kunder).

Kjøper du avlsdyr fra en avlsbesetning vil disse kunne melde dyrene ut i sin besetning slik at disse vil automatisk overføres ditt innmeldingsbilde i Ingris. Alt du trenger å gjøre er å tildele individnummer og eventuell pulje.

Det er nå over 800 norske svineprodusenter som benytter Ingris. Dette utgjør ca. 65 prosent av landets avlspurker og 24 prosent av slaktegrisen. Norsvin har også brukere av Ingris i sitt eksportmarked.

Siste saker