– Urimelig markedsregulering i eggsektoren

– Dagens lovgiving for markedsregulering av egg er ikke til å leve med for oss som ikke er en del av landbrukssamvirket. Som eggprodusenter finner vi det urimelig at vi skal være med å finansiere en markedsregulering som undergraver virksomheten til våre varemottakere og oss selv.

Dette mener lederne for de fire største produsentlagene i privat eggsektor. Tidligere i år skrev de brev til den politiske ledelsen i Landbruks-og matdepartementet om denne saken og med ny regjering på plass, håper de å få gehør for sitt syn. Produsentlagene peker på det de kaller «urimelig og urettferdig markedsregulering i eggsektoren».

Urimelig
– I løpet av det siste året er det gjennomført, og vedtatt gjennomført, to store endringer for markedsreguleringen i eggsektoren. Som ledere for produsentlagene til eggprodusenter som leverer til de private eggpakkeriene og som eggpakkerienes bransjeorganisasjon, vil vi påpeke at vi finner summen av disse endringene urimelig, urettferdige og unødvendige, sier Kjetil Håland på vegne av Jæregg.

Fra 1. mars ble endringer i Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer iverksatt. Forskriften definerer en overskuddssituasjon i markedet til situasjonen der den største aktøren i markedet, Nortura, har overskudd.

Siste saker