Usikkerhet og frustrasjon etter fugleinfluensautbrudd

Usikkerhet og frustrasjon etter fugleinfluensautbrudd – Usikkerheten er tøff akkurat nå. Vi har etter de to utbruddene destruert mer enn 100 000 egg og vi håper det stopper med det. Men… Les mer

Usikkerhet og frustrasjon etter fugleinfluensautbrudd

– Usikkerheten er tøff akkurat nå. Vi har etter de to utbruddene destruert mer enn 100 000 egg og vi håper det stopper med det. Men vi skal uansett, sammen med bøndene våre, klare å ri stormen av.

Av Per A. Sleipnes
Det er salgssjef Thomas Bergo hos eggpakkeriet Jonas H. Meling som sier dette til bladet Kjøtt & Eggprodusenten. Hans pakkeri får leveranser av egg fra de to gårdene som til nå er båndlagt på grunn av utbruddet av fugleinfluensa på Jæren. Han berømmer Mattilsynet for den jobb de har gjort og håper nå at ikke flere gårder blir berørt.

– Situasjonen er ekstremt belastende på alle måter. En ting er å destruere egg og ta tap umiddelbart. Det som er mer usikkert er om dette fører til tap av omdømme. Og dessuten ligger det en stor usikkerhet i hvem som til sjuende og sist skal bære tapene når oppgjørets time kommer, påpeker Bergo.

4000 bønder

Det var for to uker siden at ble påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre spredning ble det etablert en restriksjonssone med en radius på ti kilometer. Et par dager senere kom utbrudd nr. 2 og en ny gård ble båndlagt. Meling kjøper egg fra begge disse gårdene og Bergo karakteriserer gårdene som de aller beste leverandørene til hans eggpakkeri.

Innen denne sonen på ti kilometer er det registrert til sammen 4000 jordbruksvirksomheter. Siden det er mange dyrehold og mange fjørfehold i området, er dette en krevende situasjon. I den forbindelse har sjefveterinær Ida Mathisen i KLF en klar oppfordring til bønder som nå går noen usikre dager og uker i møte:

– Tenk smittevern 24/7. Det er det eneste som kan begrense smitte. Smitten kommer sannsynligvis opprinnelig fra villfugl. Gode rutiner og gode smittesluser på gårdene er derfor et must i den krevende situasjonen vi nå befinner oss i. Det som er helt sikkert er at dette må vi leve med. Smittet villfugl utgjør en reell risiko for fjørfeholdene i Norge. Selv om vi kan klare å bekjempe dette utbruddet, er det en fare for nye, fastslår Ida Mathisen.

Første utbrudd i Norge

Utbruddet i Rogaland er det aller første her i landet i et kommersielt fjørfehold. De to gårdene det til nå er påvist fugleinfluensa ligger ved et naturreservat med mye villfugl og det kompliserer selvsagt situasjonen. Det var foranledningen til at Mattilsynet nylig innførte portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland. Det innebærer at fjørfe og andre fugler hos produsenter i dette området må holdes inne eller under tett tak.

– Hvordan har dere opplevd at mediene har håndtert denne situasjonen?

– Jeg opplever at dette ikke på noen måte er blitt blåst opp i hverken lokale eller regionale medier. Det gir jeg Mattilsynet mye av æren for. Tilsynet har opptrådt svært ryddige også i forhold til pressen, mener Thomas Bergo. Ettersom dette er en helt ny situasjon både for Meling og leverandørene til dette eggpakkeriet, er det en spesielt krevende situasjon å håndtere.

81 gårder

Også KLFs sjefveterinær berømmer Mattilsynets folk i den vanskelige situasjonen mange aktører i Rogaland har opplevd den siste tiden.

– Tilsynet har jobbet hardt. Alle, inkludert bøndene som er berørt, prøver å håndtere dette på aller beste måte. Til sammen 81 gårder har til nå fått restriksjoner, men det tallet kan selvsagt endre seg fortløpende. Akkurat nå er jobb nr. 1 å hindre videre smitte samtidig som produksjonen skal få fortsette med de tiltakene og restriksjonene som er nødvendige. Det håper jeg vi skal klare de nærmeste dagene, avslutter sjefveterinær Ida Mathisen.

Fryktet massiv destruksjon av kylling

Kyllingprodusent til Den Stolte Hane, Kjell Hodne (bildet), fikk først beskjed om at 38 000 kyllinger mest sannsynlig måtte destrueres på grunn av fugleinfluensatrusselen. Kort tid etter kom kontrabeskjed.

Han er med andre ord en av mange Jæren-bønder som opplever store opp- og nedturer akkurat nå.

– Jeg fikk først beskjed om at de 38 000 kyllingene høyst sannsynlig ville bli destruert. Hadde det skjedd, snakker vi om 60 tonn kyllingkjøtt. Det anslår jeg at jeg ville ha tapt godt og vel en halv million kroner på, sier Kjell Hodne.

Han fikk heldigvis dispensasjon av Mattilsynet fra de strenge kravene etter at gården var blitt inspisert

– Det var veldig kjekt. Da kunne jeg roe meg ned litt, sier Hodne.

Hodne har også tidligere drevet med mink, men måtte avvikle driften etter at Stortinget i 2019 vedtok at pelsdyroppdrett skulle avvikles.

I sommer bygde han et nytt, stort kyllinghus med plass til rundt 40 000 kyllinger. Frykten var derfor ekstra stor over at han skulle tape mye penger nå.

Hodne fastslår at kyllingprodusenter i Rogaland har kjørt et strengt smittevernløp i mange år.

Fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold er pr. definisjon katastrofe. Det er tett med kyllinghus i Rogaland, og 30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår i dette fylket. Det gjør denne situasjonen ekstra kritisk, påpeker Kjell Hodne.

Siste saker