Utfordrende tider for norske bønder

Utfordrende tider for norske bønder Per A. Sleipnes At norske bønder som driver med kjøttproduksjon opplever utfordrende tider, er det neppe tvil om. Årsakene er flere og stygge NRK-bilder fra… Les mer

Utfordrende tider for norske bønder

Per A. Sleipnes

At norske bønder som driver med kjøttproduksjon opplever utfordrende tider, er det neppe tvil om. Årsakene er flere og stygge NRK-bilder fra utvalgte svinefjøs tidligere i sommer, er selvfølgelig en viktig faktor. Men disse avsløringene er bare en del av bildet. Også helse- og miljøaspektet bidrar til denne omdømmeutfordringen.

Og enten vi vil eller ikke: det er bare å innse at de som hevder at kjøttkonsumet bør kuttes, at dyrevelferden ikke er god nok og at intensiv kjøttproduksjon er en trussel mot miljøet, har vind i seilene akkurat nå.

Men hvor prekær er situasjonen egentlig for aktørene som lever av kjøtt-

omsetning og dyrehold her i landet? Og er det slik at neste generasjon forbrukere blir «kjøttfrie»? Går i så fall norske bønder og norsk kjøttbransje dystre tider i møte? Neppe!

For noen kan det selvsagt være gode grunner til å spise mindre kjøtt, men hensynet til klima er definitivt ingen god grunn dersom vi holder oss til kjøtt produsert i Norge. Nå, ved inngangen til lammesesongen, kan det være på sin plass å stille seg spørsmålet: Er det etisk forsvarlig å spise sau og lam fra norske utmarksbeiter? Er det ikke bedre å velge kylling eller laks?

Svaret er nei. Norsk kjøtt, basert på gressfôrede beitedyr, er mer klimavennlig enn kjøtt produsert i de aller fleste kjøtt-produserende land i verden. Dette blir ettertrykkelig slått fast i FAO-­rapporten Tackling Climate Change through live-stock fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Når det gjelder storfe har vi i Norge avlet fram dyr som vokser raskere og er friskere enn beitedyr på eksempelvis den argentinske pampasen. Disse dyrene trenger to til tre ganger så lang tid på å nå slaktevekt sammenlignet med norske storfe. Utslippene av klimagasser minker med andre ord når effektiviteten øker.

Dette poenget har kommet altfor dårlig fram i mediedebatten rundt produksjon og forbruk av rødt kjøtt. Så til alle dere der uten som jobber hardt for å forsyne det norske markedet med kvalitetskjøtt: stå på å gi ikke opp. Motkreftene er mange, men da er det viktig å ikke miste troen på det dere driver med.

Så er det selvsagt svært viktig at skandaler knyttet til manglende dyrevelferd i norske fjøs unngås. Bilder som de vi fikk servert i NRK-dokumentaren i juni, skader en hel næring. Denne erkjennelsen må være «kompasskursen» for absolutt alle som livnærer seg av kjøttproduksjon.

Siste saker