Utilstrekkelig strømstøtteordning

Strømstøtteordningen som regjeringen nylig kom opp med, treffer i liten grad kjøttbedriftene i Sør-Norge. Av 38 spurte bedrifter i en intern KLF-undersøkelse, er det kun 10 bedrifter som har en… Les mer

Strømstøtteordningen som regjeringen nylig kom opp med, treffer i liten grad kjøttbedriftene i Sør-Norge. Av 38 spurte bedrifter i en intern KLF-undersøkelse, er det kun 10 bedrifter som har en strømintensitet på tre prosent eller mer – som er kravet for å få støtte.

Av Per A. Sleipnes

Konsekvensene av dette er åpenbare: Marginene for innebærende år er i ferd med å bli borte og bedriftene taper penger hver eneste dag nå. Enkelte bedrifter rapporterer f.eks. om at strømregningen for august måned, var like stor som regningen for hele 2021.

– Alt er i bevegelse nå og jeg vil hevde at vår bransje står i en historisk dramatisk situasjon på grunn av eskalerte strømkostnader. Normalt er det i løpet av andre halvår bedriftene skaper overskuddet som skal til for å drive en sunn virksomhet. I år er situasjonen en helt annen. Andre halvår blir et krisehalvår, sa KLF-styreleder, Ståle Gausen da han innledet på et medlemsmøte om strømsituasjonen i regi av KLF.

Til stede på møtet var ledere i mange medlemsbedrifter i privat kjøttbransje, representanter for KLF-sekretariatet, samt nøkkelpersoner i NHO Mat og Drikke. Sentralt var KLFs sammenstilling av en undersøkelse rundt strømkostnader blant medlemmene. De ble i dagene før møtet stilt spørsmål om omsetning, strømkostnad, strømintensitet og strømforbruk. Den totale omsetningen for de 38 bedriftene som svarte i forkant av møtet var i 2021 på vel 7,8 milliarder kroner.

– Den totale strømkostnaden for disse bedriftene vil i år passere 72 millioner kroner. Når samlet strømintensitet ligger på 0,9 prosent, er det innlysende at ordningen som nå er lagt på bordet, ikke fanger opp kjøtt- og eggbransjens bedrifter i særlig grad, fastslo markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr, da han la fram tallene i undersøkelsen.

– Tre prosent-regelen som regjeringen la frem som krev for å komme inn i ordningen gjør med andre ord at mange ikke har rett på kompensasjon. Ordningen er utilstrekkelig for vår bransje.

Han fikk støtte av bl.a. adm. direktør Petter Brubakk i NHO Mat og Drikke.

– Det går dessverre veldig galt for mange kjøttbedrifter nå. Flere opplever at strømregningen for en måned i år er like høy som for hele fjoråret. Da sier det seg selv at bedriftene opplever situasjonen som svært kritisk. Jeg vil hevde at matindustrien er jumbo når vi snakker om hvem som er hardest rammet av denne strømkrisen.

– Ordningen, slik jeg ser de, tar ikke nok høyde for å støtte opp om samfunnskritiske virksomheter. Matproduksjon kommer i denne kategorien. Vi må derfor ta høyde for at vondt går til verre de nærmeste månedene. Men vær synlige og åpne, for nå er situasjonen akutt, sa Brubakk.

KLF vil sammen med bransjen jobbe videre for å få til strømløsninger som treffer kjøtt- og eggbedriftene bedre. Les mer om bedrifter som er rammet, våre foreløpige analyser av hvordan den skisserte ordningen treffer vår bransje og fastprisavtalen som er forventet ved nyttår, i neste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Siste saker