Utmarksbeite i Nord-marka ble redningen

Utmarksbeite i Nord-marka ble redningen Jevnaker For småfebonde Eirik Ruud Glørud på Ask Gård på Hadeland, har ikke sommerens tørke skapt nevneverdige fôrproblemer. Sauenes hans har beitet på utmarksbeite i Nordmarka… Les mer

Utmarksbeite i Nord-marka ble redningen

Jevnaker For småfebonde Eirik Ruud Glørud på Ask Gård på Hadeland, har ikke sommerens tørke skapt nevneverdige fôrproblemer. Sauenes hans har beitet på utmarksbeite i Nordmarka hele sommeren og det har vært redningen.

Per A. Sleipnes

Sauene til Eirik Ruud Glørud går inn og ut som de vil, og spiser økologisk gress fra egne jorder.

Ask Gård ligger vakkert plassert i utkanten av Nordmarka med utsikt utover Randsfjorden.

Fantastisk utsikt

Gården nevnes allerede i år 1400 i biskop Eysteins jordebok over geistlige gods. Mye grunnet sin fantastiske utsikt og sin nærhet til skogen, har gården tidligere fungert som pensjonat for velstående borgere fra hovedstaden. Denne nærheten til naturen er kanskje også noe av grunnen til at dyrene trives så godt her. Og mens mange andre småfebønder på Østlandet rapporterer om fôrtrøbbel og flere må sende sine dyr til slakteri lenge før planlagt, har ikke Ruud Glørud den samme utfordringen.

Selger til private

– Her på Ask gård har denne sommeren gått greit, og våre lam og sauer er hverken større eller mindre enn hva de pleier å være på denne tiden av året. Det skulle vel tyde på at beiteforholdene her ved inngangen til Nordmarka har vært ok, selv om sommeren har vært både rekordvarm og rekordtørr. De lammene du ser her ute nå, skal slaktes i løpet av noen uker og deretter blir de til ypperlig råvare myntet på foredlingsbedriften som er en del av Ask gård. Noen av lammene selger vi dessuten til private som ønsker våre lam, sier Eirik Ruud Glørud.

Han driver gården sammen med sin mann Runar Glørud og det er en klassisk familiegård vi her snakker om. Det var far til Eirik som i sin tid kjøpte gården og nå er det andregenerasjon som driver videre. Søsteren til Eirik Ruud Glørud driver nemlig foredlingsdelen av gården, sammen med sin mann, Kristoffer Evang (se egen sak).

Slakter 250 lam

Skogen har vist seg å være en trygg og god fôrkilde for vår virksomhet. Når innmarka tørker ut, slik den har gjort mange steder denne sommeren, er det tilfredsstillende å kunne sende dyra på utmarksbeite. I tillegg er det godt å tenke på at naturlandskapet blir pleid og holdt ved like. Vi slakter rundt 250 lam årlig og disse går fortrinnsvis til produksjonen av spekemat på gården. At produksjonen er 100 prosent økologisk, føler jeg er en tilleggsverdi, sier Eirik Ruud Glørud.

Ulv-utfordring

– Hva med rovdyr? Mange småfebønder i ditt område klager over et økende problem med f.eks. ulv?

– Vi har nok lidd betydelig økonomiske tap som følg av ulvens herjinger, men det ønsker jeg ikke å fokusere så mye på. Vi tar risikoen med å sende sau ut på beite i et område av Nordmarka der vi vet ulv ferdes. Så må vi gjøre det vi kan for å redusere tapene. Mer får vi ikke gjort med den saken.

150 søyer

Gården ved Randsfjordens bredd, har 150 vinterfôrede søyer og driften på gården er økologisk basert.

Dyrene går inn og ut som de vil, og spiser økologisk gress fra egne jorder. På våren åpnes grinden til sommerbeitet, slik at dyrene kan gå rett ut i landskapet opp mot Ringkollen, Nordmarka og inn i Krokskogen – et vakkert og frodig landskap som bugner av bær, urter og sopp. Gården til Ruud Glørud har beiterett i deler av Nordmarka og på Krokskogen. Gårdens innmark er ikke spesielt stor, kun 150 dekar.

– Hvem er kundene dine, utover foredlingsvirksomheten her på gården?

– Vi har et vidt spekter av kunder. Både fra hovedstaden men også mange i nærområdet. Ettersom sauene beiter i et viktig turområde for mange Oslo-borgere, blir det stas for disse å handle dette kjøttet, sier Ruud Glørud.

Siste saker