Utvalg skal bidra til å øke rekrutteringen til matbransjen

Utvalg skal bidra til å øke rekrutteringen til matbransjen OSLO: Espen Lynghaug fra NHO Mat og Drikke skal spille en aktiv rolle med å få fart på rekrutteringen til mat-… Les mer

Utvalg skal bidra til å øke rekrutteringen til matbransjen

OSLO: Espen Lynghaug fra NHO Mat og Drikke skal spille en aktiv rolle med å få fart på rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen her i landet.

Det skal han gjøre sammen med 12 andre personer i et regjeringsoppnevnt utvalg. Matindustrien her i landet trenger sårt kompetent arbeidskraft. Denne industrien er Norges største fastlandsnæring med 53  000 ansatte, men dessverre peker pilene i feil retning hva rekruttering angår.

Generasjonsskifte

– Vi står foran et generasjonsskifte i kjøttbransjen. Hvem skal ta over etter de som i løpet av de nærmeste årene går av? Hvem skal drive produktutvikling og sikre produktkvaliteten? Ikke alt kan skrives ned og omgjøres til rutiner i bedriftene. Bedriftene behøver fagfolk som forstår hva kjøtt og kjøttråvarer er, og hvilke faktorer som påvirker det ferdige produktet, fastslår Espen Lynghaug.

Oppgaven må avgrenses

– Hva blir viktigst når utvalget tar fatt på jobben?

– En viktig utfordring for utvalget blir å avgrense oppgaven. Når man snakker om rekruttering, kommer gjerne alt frem på en gang, foreldre, yrkesfagenes status, utdanningen, «ungdommen nå for tiden», rådgiverne og lærerne. Jeg tror utvalget må fokusere på rekrutteringen og ikke forsøke å reformere fag- og yrkesutdanningen selv om nok det òg er nødvendig.

Første gang

De siste årene har antall søkere til matfagene vært fallende. Opptil halvparten av dem som søker seg til linjene på videregående skole faller fra, og næringen trenger sårt mer kompetent arbeidskraft.

– Meg bekjent, er det første gang en regjering nedsetter et utvalg for å se på rekrutteringen til et utdanningsprogram eller en bransje, det understreker med all mulig tydelighet at vi er i en alvorlig situasjon når det gjelder kompetanse, påpeker Espen- Lynghaug.

Mange klare for pensjonsalder

Han fastslår at vi har mistet en generasjon med nye fagarbeidere, samtidig som en generasjon håndverkere står klar til å gå av med pensjon. Hvordan vi skal klare å tette dette gapet, er det største og viktigste spørsmålet utvalget må forsøke å finne svar på. – Vi kommer ikke utenom at bedriftene og bransjene selv må gjøre rekrutteringsjobben, men forhåpentligvis kan utvalget peke på hvordan jobben best kan gjøres.

Store forventninger

Det rådgivende utvalget ledes av adm. direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Utvalget skal levere sine anbefalinger til tiltak innen desember 2020, og har som hovedoppdrag å finne ut hvorfor rekrutteringen svikter i verdikjeden til mat- og måltidsbransjen og foreslå målrettede tiltak.

– Jeg har store forventninger til utvalget. Moderne matproduksjon krever høy kompetanse langs hele verdikjeden for mat. Vi trenger derfor dyktige fagfolk for å lage maten, servere maten og selge maten, sier landbruksog matminister Olaug Bollestad.

Siste saker