Utvikler kurs om dyrehelse og smittevern

Utvikler kurs om dyrehelse og smittevern Animalia har fått KIL-midler, midler for kompetanseutvikling i landbruket, til å utvikle et kurs som tilfredsstiller kunnskapskravet i den nye dyrehelseforskriften. Kurset skal være… Les mer

Utvikler kurs om dyrehelse og smittevern

Animalia har fått KIL-midler, midler for kompetanseutvikling i landbruket, til å utvikle et kurs som tilfredsstiller kunnskapskravet i den nye dyrehelseforskriften. Kurset skal være klart i løpet av denne høsten.

Tora Saltnes

Animalia

Det arbeides med digitale løsninger for smittevernplanen, sier Tone Sundhagen.

Den nye dyrehelseforskriften har krav om at alle produsenter skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, forebygging og smittevern. Animalia utvikler et kurstilbud som vil tilfredsstille både kompetansekravet og krav om smittevernplan. Helsetjenestene for fjørfe, sau, svin og storfe har i samarbeid med Tine SA, Den Norske Alpakkaforening, Norges Bondelag, Nortura og KLF ansvar for det faglige innholdet i kurset.

– Opplæringen vil skje i form av e-læring, altså nettbaserte kursmoduler, og gjennomført kurs vil også generere en smittevernplan for dyreholdet, forteller fagsjef for kurs og opplæring, Tone Sundhagen i Animalia.

Nytt kunnskapskrav fra 2020

Den nye forskriften legger stor vekt på å forebygge smittespredning og sykdom hos dyr.

– Et sentralt tiltak i forskriften er at alle som ikke er agronomer eller har husdyrfaglig utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå skal ta et kurs i dyrehelse. Kurset skal gi oppdatert kunnskap om sykdommer hos dyr, sykdommer som kan spres mellom dyr og mennesker og forebyggende tiltak mot smittespredning og utvikling av antibiotikaresistens. Kursdeltagerne vil også lære om sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse, forteller Sundhagen.

Kunnskapskravet trer i kraft 1. januar 2020.

Smittevernplan må på plass

Kravet om oppdatert smittevernplan for dyreholdet ble gjeldende fra 1. juli i år. Planen skal beskrive rutiner for inntak av dyr, leveranse av produkter, persontrafikk, hygiene ved håndtering av kadavre, fôr og vann, strø og utstyr.

– Det er ikke krav om at planen skal være elektronisk, men vi arbeider nå med digitale løsninger som kan hjelpe produsenter med å få på plass smittevernplan for sin produksjon så raskt som mulig, sier Tone Sundhagen.

Siste saker