Værdal-besetning slakter 46 sau med mædi-smitte

Værdal-besetning slakter 46 sau med mædi-smitte Til sammen 83 sauehold er pålagt restriksjoner i Innherred og Fosen i Midt Norge på grunn av Mædi-smitte. Sykdommen ble oppdaget i fjor sommer… Les mer

Værdal-besetning slakter 46 sau med mædi-smitte

Til sammen 83 sauehold er pålagt restriksjoner i Innherred og Fosen i Midt Norge på grunn av Mædi-smitte.

Sykdommen ble oppdaget i fjor sommer i Trøndelag etter rutineprøver tatt av sau på slakteriet. Det ble straks satt i gang tiltak og i juli i fjor ble 15 sauebesetninger ilagt restriksjoner, altså at de ikke fikk selge eller flytte dyr.

83 besetninger

Sju måneder senere er antallet besetninger med restriksjoner 83 i «mædisonen» som er Nord-Trøndelag og Fosen-halvøya.

– I tillegg til disse har ni sauehold slaktet ut enkeltdyr med avkom og/eller fosterlam grunnet mistenkelige resultater ved blodprøver, opplyser beredskapskoordinator Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt.

Nedslakting

Det er fire besetninger som har bekreftet mædidiagnose nå. Tre sauebruk har fått opphevet diagnosen etter nedslakting av besetningen.

– To av de fire har nylig fått påvist diagnosen, og de andre har slaktet et mindre antall dyr, opplyser beredskapskoordinatoren.

Det ene gårdsbruket som måtte slakte ned besetningen gjorde dette etter vedtak i oktober. På gården, som ligger i Verdal, var det 46 sauer. 14 av sauene hadde bekreftet antistoffer som er en indikasjon på mædi.

Blodprøvetaking

Alle gårdsbruk som får påvist sykdommen, eller hvor mistanken er sterk, må slakte ned besetningen.

– Alle sauer som får påvist mædi eller der det er sterk mistanke om mædismitte etter blodprøvetaking blir pålagt slaktet, sier Schei-Berg.

Også avkom eller fosterlam av søyer med mædi-mistanke må også slaktes, forklarer hun.

Utvikler seg langsomt

Schei-Berg forklarer at sauene som har blitt smittet ikke har vist tegn på sykdom, og at sykdommen utvikler seg langsomt. – Sykdomstegn kan komme seint i forløpet. Tegn på mædi kan være hoste og at dyrene magres av og skranter. Ved fremskreden sykdom blir det svært tungt for dyra å puste – de peser, forklarer hun.

Dyrene kan gjerne være smittet uten å vise symptomer.

– Det kan være vanskelig å avdekke mædi ved slakting, både fordi det er høyt tempo ved slaktelinja og fordi forandringene i lungene ikke trenger å være veldig karakteristiske. Blodprøver er den mest egnede måten å påvise smittede dyr på.

18 000 sauer

Det var via blodprøver at den første mædimistanken ble bekreftet.

– Det første saueholdet vi fant mædi i ble prøvetatt rutinemessig på slakteri i regi av et nasjonalt overvåkningsprogram for mædi. De andre besetningene har hatt smittekontakt med et sauehold med mædi, eller har blitt sjekket gjennom kartleggingsprøver i mædisonen.

Mellom 18 000 og 20 000 sauer skal mædi-testes

Siste saker