Vaktskifte i Brüssel

Under UECBVs generalforsamling i Düsseldorf 5. september ble KLF administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen valgt inn som ny representant fra Norge i organisasjonens styre.

Juul-Hansen etterfølger Thor Martin Furuseth som i en årrekke har ivaretatt kjøtt- og fjørfebransjens interesser i organisasjonen. European Livestock and Meat Trade Union (UECBV) er en europeisk interesseorganisasjon for europeiske slakterier og livdyrformidling. Europeiske lover og regler utformes i Brüssel, og derfor er det viktig for kjøtt- og fjørfebransjen å være til stede for å ivareta medlemsbedriftenes interesser, også på et internasjonalt nivå. UECBV representerer 20 000 bedrifter med totalt 230 000 ansatte. - Det er nødvendig at vi tar på oss ansvaret med å være med i styre og stell også utenfor landegrensene – en oppgave som Thor Martin i mange år har utført på en måte hele bransjen er tjent med. Når han nå velger å tre tilbake, vil jeg på vegne av KLF takke han for den jobben han har gjort. For egen del ser jeg fram til de mulighetene posisjonen gir til å ha et godt kontaktnett i EU-landene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. KLF er representert i en rekke styrer, råd og utvalg. I UECBVs arbeid er først og fremst de veterinære og mattrygghetsmessige forholdene KLF følger tett. KLF er godt oppdatert på saker som kommer fra EU og endringer i regelverk av betydning for våre medlemsbedrifter som dyrehelse, dyrevelferd, sporing osv. Arbeidet følges i det daglige opp av KLFs mattryggehetsavdeling, ledet av sjefveterinær Ida Mathisen. - Men også når det gjelder å følge handels- og næringspolitikk, spesielt utviklingen av EUs landbrukspolitikk og handelen mellom EU-land og Norge, er UECBV et viktig sted å være for å kunne forstå det som skjer, sier Juul-Hansen. Nettverket som KLF har gjennom deltakelsen i internasjonale organisasjoner, er selvsagt tilgjengelig for medlemmene. Søker medlemsbedrifter etter kontakt eller samarbeidspartner i EU-landene hjelper vi gjerne til med nyttig kontaktinformasjon dersom vi har det.

Siste saker