Vannet viktig i fjørfehuset

Fjørfe er som toppatleter og trenger et velbalansert fôr for å prestere optimalt, men minst like viktig er at dyrene har tilgang til tilstrekkelig mengder vann av drikkevannskvalitet. Av Trude… Les mer

Fjørfe er som toppatleter og trenger et velbalansert fôr for å prestere optimalt, men minst like viktig er at dyrene har tilgang til tilstrekkelig mengder vann av drikkevannskvalitet.

Av Trude Hegle, veterinærrådgiver fjørfe, Fiskå Mølle

Alle produsenter bør ha kontroll på kvaliteten på vannet fra vannkilde, og dersom man ikke er tilknyttet et vannverk så bør det tas prøver både av kjemisk og bakteriell kvalitet på råvannet årlig. Moderne fugler trenger mer vann og bedre vann enn tidligere. Vannforbruket for slaktekylling har økt med 38 prosent den første uka, og 16 prosent totalt fra 2001 fram til 2011, og har mest sannsynlig økt siden da.

Anlegg som begynner å bli noen år gamle bør sjekkes for å se om de har god nok kapasitet på vann til å møte dyrenes behov. Vann er den perfekte bærer for faktorer som kan gi helseutfordringer hos fjørfe. Vann kan fort bli kontaminert av bakterier under innsettet. Vannet beveger seg sakte og blir varmet opp, spesielt når dyra er unge. Vannet kan inneholde mineraler som bakteriene trenger. For eksempel kan høyt innhold av mangan og jern i vannet gjøre dyrene mer utsatt for f.eks. E. coli-infeksjoner da E. coli er en bakterie som trenger disse mineralene.

Lav tilvekst

Dårlig vann i vannrekkene vil fort gi biofilm, og det er bevist at biofilm kan dannes på tre til fem dager dersom vannet er av dårlig kvalitet. E. coli kan etablere seg i biofilmen, og på den måten bli med fra et innsett til et annet dersom man ikke gjør tiltak. Biofilm kan også dannes raskt dersom man bruker f.eks. probiotika og vitaminer i vannet. Ved bruk av antibiotika kan det vokse opp sopp i vannrekkene. Dersom man har en dårlig råvannskilde, kan det være lurt å installere et vannrenseanlegg.

Det er ofte smart å rengjøre og desinfisere vannrekkene under innsett ved å bruke et godkjent middel i drikkevannet. Studier viser at dårlig vannkvalitet kan føre til dårlig tilvekst. Koksidier og clostridier kan overleve i dårlig rengjorte vannrekker, og kan derfor forårsake sykdommer som koksidiose og nekrotiserende enteritt. Campylobacter kan også overleve i vann, og det er viktig med grundig vask og desinfeksjon av vannrekker hvis du har hatt et campylobakter-innsett.

Årlig vanntesting

Test råvannet for pH og mineraler, kimtall, E. coli, bakterier og eventuelt sopp og mugg. Test vannkilden også der dyrene drikker. Bruk gjerne svamp til å ta prøver i vannrekkene. Bruk testresultatene før og etter desinfeksjon, og under innsett til å evaluere om det nødvendig å gjennomføre andre tiltak, og ikke glem å sjekke om tiltakene har fungert!

Trinn 1: Rengjør vannsystemet

Rengjør vannsystemet når det ikke er dyr til stede for å redusere/fjerne biofilmen. Det er vanskelig for bakterier å få fotfeste når de ikke har noe sted å gjemme seg. Bruk riktig dose med desinfeksjon og riktig desinfeksjonsmiddel for optimal effektivitet.

Trinn 2: Hold det rent utover i innsettet

Følg opp med desinfisering gjennom innsettet som hindrer at biofilm etablerer seg, f.eks. med CID 2000, Hydrocare eller andre midler som er godkjent for bruk i drikkevannet til dyrene.

Trinn 3: Installer et rensesystem

Installer gjerne et rensesystem for vann som virker 24/7. Dette er en god forsikring, spesielt hvis du har vann som er dårlig i utgangspunktet.

Spørsmål som er viktig å stille

Vannkilde:

 • Er den sikker?
 • Har det skjedd noen forandringer, mye regn osv.?
 • Er det uført arbeid rundt kilden?

Distribusjon:

 • Virker filter og eventuelt UV-lys?
 • Virker dosatronen?

Rengjøring:

 • Er vannrekker og vannrør rengjort og desinfisert mellom innsett?
 • Tilsettes desinfeksjon eller flushes rekker under innsettet?
 • Kan det være behov for å inspisere vannrør/ rekker med kamera for å avdekke avleiringer og bilofilm?

Essensielt for god rengjøring

 • Bruk riktig konsentrasjon av et effektivt middel over lang nok tid til at det får virket optimalt.
 • Både for lav konsentrasjon og for kort tid kan gi dårlig resultat.
 • Rengjøring av hele systemet er viktig: Vannrekker, regulatorer, distribusjonsrør, og regulaturrør – regulatorer skal ikke være i flushmode under desinfeksjon.
 • Det finnes mange produkter på markedet, men finn det produktet og konsentrasjonen som er korrekt for din gård ved å teste før og etter bruk, helst ved bruk av svamper.
 • Bruk et desinfeksjonsmiddel jevnlig under innsettet som dyrene kan drikke. Ta kontakt med en av våre fjørferådgivere dersom du ønsker hjelp til gjennomgang av vann og vannkvalitet i fjørfehuset ditt. Vi kan også hjelpe deg med å sette opp en plan for å optimalisere vannkvaliteten i ditt fjørfehold.

Siste saker