Vask av utstyr mellom dyreslag

Hvordan skal man unngå kryssforurensning mellom dyreslag når man produserer kjøtt? En ny avklaring fra Mattilsynet gir svar. Hygieneregelverket krever at kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås. Mange kjøttbedrifter har… Les mer

Hvordan skal man unngå kryssforurensning mellom dyreslag når man produserer kjøtt? En ny avklaring fra Mattilsynet gir svar.

Hygieneregelverket krever at kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås. Mange kjøttbedrifter har produksjon av kjøtt fra ulike dyrearter på samme linje i løpet av samme dag, og det har vært usikkerhet om hvordan kravet skal forstås i praksis.

Enkelt å oppfylle

Kravet er enkelt å oppfylle hvis man har ulike arter på ulike linjer eller ulike dager. De fleste kjøttbedrifter har imidlertid produksjon av kjøtt fra ulike dyreslag i løpet av samme dag, gjerne på samme linje. Hvordan kan man da unngå kryssforurensning mellom artene? Må man ha full vask og desinfeksjon før man begynner å produsere kjøtt fra et nytt dyreslag? I praksis er ikke det gjennomførbart.

Tilbakemelding

Mattilsynets hovedkontor har nå gitt kjøttbransjen en tilbakemelding på hva man skal ta hensyn til hvis man skjærer ned ulike dyreslag etter hverandre. Det kan være tilstrekkelig med en grovvask av produksjonsutstyret mellom dyreslag, men farene ved å produsere fra ulike dyreslag etter hverandre må inngå i en fareanalyse. Det er et minstekrav at alle synlige rester av kjøtt fjernes før nye kjøttslag tas inn i produksjonen. Fareanalysen må også vurdere andre relevante opplysninger som kjøttslag, opprinnelse til kjøttet og videre bruk av råvarene.

Desinfiser kluter

En rutine for grovvask for sag og fjøler som unngår for mye vann og fukt kan for eksempel se slik ut:

  1. Fjern løse rester av kjøtt, blod, spon, osv. ved bruk av skrape, nal, trykkluft eller lignende.
  2. Bruk en fuktig ren klut eller desinfeksjonsservietter til å tørke bort løse rester.
  3. Tørk over en gang til med fuktig ren klut eller desinfeksjonsservietter for å fjerne mest mulig fettrester. Alternativ kan tørkepapir brukes. Alle synlige rester skal fjernes.

Desinfiser kluter mellom hver grovvask ved å vaske dem i maskin på minst 65 ºC eller legge dem i klor over natten. Vannet til skylling av kluter skal være av hygienisk, fysisk og kjemisk betryggende vannkvalitet.

Ved bruk av samme skjærefjøler til flere dyreslag, anbefales det å bruke skjærefjøler som kan snus. Ellers må de grovvaskes slik som for sag beskrevet ovenfor.

Siste saker