Vedvarende høy tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje

Vedvarende høy tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje Forbrukernes tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje er vedvarende høy og til dels økende. Det gjelder både produktene og bransjen som sådan…. Les mer

Vedvarende høy tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje

Forbrukernes tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje er vedvarende høy og til dels økende. Det gjelder både produktene og bransjen som sådan.

Animalia-rapporten Kjøttets tilstand er oppløftende lesning for alle som hegner om norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Dette framgår av Animalias årlige holdnings- og tillitsundersøkelse som i sommer ble gjennomført av Sentio Research for 15. år på rad. Den viser også at selvforsyning ligger høyt oppe i folks bevissthet akkurat nå.

Selvforsyning viktig

I år er det for første gang lagt inn spørsmål om selvforsyning og produksjonsomfang i Sentio-undersøkelsen. Hele 81 prosent av de spurte mener det er viktig å være selvforsynt med mat. Bare seks prosent mener det er lite eller ikke viktig. I tillegg mener hele 93 prosent at kjøtt- og eggproduksjonen enten bør holdes på dagens nivå eller økes.

– Hvor overraskende er disse resultatene, administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia?

– Dette var en overraskende høy score og veldig positivt. Det aller viktigste med denne type undersøkelser er jo å se utviklingen over tid. Så det blir spennende å se om denne trenden støttes de neste årene, sier Ruud.

Høy bransje- og produkttillit

61 prosent av norske forbrukere har i stor grad tillit til kjøttbransjen når fjørfebransjen ikke er medregnet. 22 prosent svarer nøytralt og bare fire prosent har svært liten tillit.

For fjørfebransjen er tilsvarende tall 56 prosent med stor grad av tillit, 25 prosent er nøytrale og fem prosent har i svært liten grad tillit.

Når det gjelder produktene har 67 prosent i stor grad tillit til norske kjøttprodukter når fjørfeprodukter ikke tas med, 19 prosent svarer nøytralt og bare tre prosent har svært liten tillit.

Når det gjelder fjørfeprodukter har 59 prosent stor grad av tillit, 24 prosent er nøytrale mens fire prosent har i liten grad tillit.

Egg skiller seg ekstra positivt ut: Hele 75 prosent svarer at de i stor grad har tillit til norske egg. 15 prosent svarer nøytral tillit og bare to prosent har liten tillit.

Tryggest på norske produkter

Mellom 68 og 75 prosent av de spurte – avhengig av produktkategori – svarer at de er tryggere på norske enn på importerte produkter.

– Undersøkelsen viser gjennomgående positive resultater og som på flere områder er signifikant bedre enn i 2019. Dette er vi veldig fornøyd med, kommenterer Tor Arne Ruud.

Han påpeker at dyrevelferd og bærekraft har fått økende kritisk oppmerksomhet de senere årene.

– Derfor er det betryggende at tilliten til bransjens håndtering av disse områdene øker. I 2020 er det over 70 prosent som uttrykker stor tillit eller stiller seg nøytral til dette spørsmålet. Veldig gledelig. Vi tar det som et tegn på at det det arbeidet Animalia – og en samlet kjøtt- og fjørfebransje holder på med innenfor henholdsvis dyrevelferd, bærekraft/klima og kjøtt/helse – gir et positivt bidrag, sier Ruud.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.animalia.no/contentassets/8516b3a48201409297db211f33bf6c76/kt20-komplett-origi-web.pdf

Siste saker