Veldrevet og dyrevennlig kombi-bruk i Halden

Hun representerer fjerde generasjon på familiegården Anerød i Halden, Merete Mostad. Den ærgjerrige og systematiske Fatland-produsenten er svært opptatt både av dyrevelferd og økonomisk forsvarlig drift. For fire år siden… Les mer

Hun representerer fjerde generasjon på familiegården Anerød i Halden, Merete Mostad. Den ærgjerrige og systematiske Fatland-produsenten er svært opptatt både av dyrevelferd og økonomisk forsvarlig drift. For fire år siden hadde hun for øvrig ubudne gjester i grisehuset.

Av Per A. Sleipnes

Merete Mostad har et godt grep om svineholdet på Ånerød gård i Halden.

Med en besetning på 60 årspurker, leverer hun rundt 850 slaktegris til slakteriet i Oslo i løpet av et normalår. Det var hennes bestefar som startet opp med gris tidlig på 70-tallet og den tradisjonen har hun videreført. Men det har altså vært virksomhet på Anerød i ytterligere to generasjoner tilbake i tid.

11 ukers puljedrift

Gården midt mellom Halden og Sarpsborg har 200 mål dyrket mark. Grisehuset er opprinnelig fra 50-tallet men har blitt bygd på og modernisert en rekke ganger siden den gang. Det dreier seg om 11 ukers puljedrift på gården til Merete Mostad og at det krever mye arbeidsinnsats legger hun ikke skjul på.

– Min mann driver i betongbransjen og det meste hviler på meg når det kommer til svineholdet her på gården. Men med litt hjelp fra mine foreldre, går det greit. Mest intenst er det selvsagt i forbindelse med grisning de fire rundene dette foregår i løpet av året. Nå har vi akkurat hatt en slik intens periode og resultatene ser du her, sier Mostad mens vi rusler rundt i grisehuset.

Mye halm i bingene

Her ser vi tilfredse griser og det er helt tydelig at grisene på Anerød gård er godt ivaretatt på alle tenkelige måter. Bingene med purker og avkom, er rene og ryddige. I de bingene som inneholder gris som i løpet noen uker skal sendes til slakteriet, boltrer grisene seg i halm. Det bidrar selvsagt til trivsel. Det er generelt lite støy og stress i grisehuset til Mette Mostad, og det bidrar til godt arbeidsmiljø også for henne.

Og apropos stress: Mette Mostad var en av flere svinebønder som i 2019 hadde ubudne «gjester» på besøk. Det vil si dyrevernaktivister som tok seg inn i fjøset på ulovlig vis. Det var i forbindelse med at organisasjonen Nettverk for dyrs frihet inntok flere gårder på ulovlig vis. Dette innrømmer Anerød-bonden var en stor belastning.

Grisene på Ånerød gård har mye halm å boltre seg i.

Låser alle dører nå

– Vi har alltid hatt ulåste dører her på gården. Det har liksom aldri falt oss inn at noen ville ta seg inn i fjøset uten å spørre om lov. Nå er den tiden definitivt forbi. Jeg må bare innrømme at jeg ikke var klar over at aktivister hadde tatt seg inn før jeg fikk beskjed om dette fra Fatland Oslo. Heldigvis har jeg ting på stell inne i grisehuset og det var derfor lite å finne for de som tok seg inn. Men det ga meg – og gir meg fortsatt – en dårlig følelse at jeg ble utsatt for dette, forklarer Mette Mostad.

En av to råner på Ånerud gård.

Fire millioner kroner

Hun er for øvrig den eneste Fatland-produsenten i Halden som både driver med slaktegris og smågris. Av gris i sistnevnte kategori, går ca. 1000 tilbake til slakteriet for videre distribusjon. Gården omsetter for fire millioner kroner og det aller meste av denne omsetningen i form av svinehold. Litt kornproduksjon er det også på gården, men denne har en marginal verdi sammenlignet med det gårdens 60 purker sørger for.

Godt svinemiljø i Halden

Anerød-bonden skryter for øvrig av produsentmiljøet i Halden-området.

– Vi er vel rundt 20 svinebønder i Halden og omegn. De fleste er Nortura-leverandører, men også noen Furuseth-produsenter. Felles for all oss er at vi ser viktigheten av å kommunisere og i nødvendige situasjoner samarbeide på tvers av leveringsadresser.

– Hvorfor Fatland for deg?

– Det er vel litt tilfeldig at mine griser sendestil Fatland-anlegget i Oslo. Har egentlig bare fulgt i min fars fotspor og ser ingen grunn til å endre på rutinene i så måte. Jeg er veldig tilfreds med slakteriet og den oppfølging jeg får her. Ikke minst de dyktige dyrebilsjåførene som gjør en utrolig god og viktig jobb med tanke på dyrevelferd, sier Mostad som sammen med sin far faktisk slakter dyr til eget forbruk på gården.

Også det visuelle er tatt godt vare på hos Merete Mostad. Dette er en av veggene i grisehuset på Anerød Gård.

Siste saker