Veldrevet og dyrevennlig kombi-bruk 

Hun representerer fjerde generasjon på familiegården Anerød i Halden, Merete Mostad. Den ærgjerrige og systematiske Fatland-produsenten er svært opptatt både av dyrevelferd og økonomisk forsvarlig drift Med en besetning på… Les mer

Hun representerer fjerde generasjon på familiegården Anerød i Halden, Merete Mostad. Den ærgjerrige og systematiske Fatland-produsenten er svært opptatt både av dyrevelferd og økonomisk forsvarlig drift

Også det visuelle er tatt godt vare på hos Merete Mostad. Dette er en av veggene i grisehuset på Anerød Gård.

Med en besetning på 60 årspurker, leverer hun rundt 850 slaktegris til slakteriet i Oslo i løpet av et normalår. Det var hennes bestefar som startet opp med gris tidlig på 70-tallet og den tradisjonen har hun videreført. Men det har altså vært virksomhet på Anerød i ytterligere to generasjoner tilbake i tid.

Les andre relevante artikler for bønder og produsenter

11 ukers puljedrift

Gården midt mellom Halden og Sarpsborg har 200 mål dyrket mark. Grisehuset er opprinnelig fra 50-tallet men har blitt bygd på og modernisert en rekke ganger siden den gang. Det dreier seg om 11 ukers puljedrift på gården til Merete Mostad og at det krever mye arbeidsinnsats legger hun ikke skjul på.

– Min mann driver i betongbransjen og det meste hviler på meg når det kommer til svineholdet her på gården. Men med litt hjelp fra mine foreldre, går det greit. Mest intenst er det selvsagt i forbindelse med grisning de fire rundene dette foregår i løpet av året. Nå har vi akkurat hatt en slik intens periode og resultatene ser du her, sier Mostad mens vi rusler rundt i grisehuset.

Mye halm i bingene

Her ser vi tilfredse griser og det er helt tydelig at grisene på Anerød gård er godt ivaretatt på alle tenkelige måter. Bingene med purker og avkom, er rene og ryddige. I de bingene som inneholder gris som i løpet noen uker skal sendes til slakteriet, boltrer grisene seg i halm. Det bidrar selvsagt til trivsel. Det er generelt lite støy og stress i grisehuset til Mette Mostad, og det bidrar til godt arbeidsmiljø også for henne.

Grisene på Ånerød gård har mye halm å boltre seg i.

Les også: Løser utfordringer sammen over bingen  

Både slaktegris og smågris

Hun er for øvrig den eneste Fatland-produsenten i Halden som både driver med slaktegris og smågris. Av gris i sistnevnte kategori, går ca. 1 000 tilbake til slakteriet for videre distribusjon. Gården omsetter for fire millioner kroner og det aller meste av denne omsetningen i form av svinehold. Litt kornproduksjon er det også på gården, men denne har en marginal verdi sammenlignet med det gårdens 60 purker sørger for.

En av to råner på Ånerud gård.

Godt svinemiljø i Halden

Anerød-bonden skryter for øvrig av produsentmiljøet i Halden-området.

– Vi er vel rundt 20 svinebønder i Halden og omegn. De fleste er Nortura-leverandører, men også noen Furuseth-produsenter. Felles for all oss er at vi ser viktigheten av å kommunisere og i nødvendige situasjoner samarbeide på tvers av leveringsadresser.

Merete Mostad har et godt grep om svineholdet på Ånerød gård i Halden.

– Hvorfor Fatland for deg?

– Det er vel litt tilfeldig at mine griser sendestil Fatland-anlegget i Oslo. Har egentlig bare fulgt i min fars fotspor og ser ingen grunn til å endre på rutinene i så måte. Jeg er veldig tilfreds med slakteriet og den oppfølging jeg får her. Ikke minst de dyktige dyrebilsjåførene som gjør en utrolig god og viktig jobb med tanke på dyrevelferd, sier Mostad som sammen med sin far faktisk slakter dyr til eget forbruk på gården.

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en pådriver for gode rammevilkår for bonden, landbruket og kjøtt- og fjørfebransjen. Organisasjonen har strenge kvalitetskrav til dyrevelferd og mattrygghet. Vi mener konkurranse er bra for bonden, bransjen og forbrukeren fordi det bidrar til bedre pris, mer utvikling og større utvalg. Derfor ønsker vi at flere norske bønder leverer kvalitetskjøtt og egg til frittstående slakterier og eggpakkerier.

 Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker