Velferd og omsorg for både mennesker og dyr

I denne utgaven av Kjøtt & Eggprodusenten (KEP) presenterer vi Meltvedt gård i Solum utenfor Skien. Den særdeles veldrevne familiegården er spesiell og det på flere måter. Ikke bare fordi… Les mer

I denne utgaven av Kjøtt & Eggprodusenten (KEP) presenterer vi Meltvedt gård i Solum utenfor Skien. Den særdeles veldrevne familiegården er spesiell og det på flere måter. Ikke bare fordi den setter svært strenge krav til driften i forhold til dyrevelferd og dyreomsorg – gården er også en arena for mestring og læring.

Leder av Per A. Sleipnes

Meltvedt Gård er nemlig en av flere norske gårder som er «Inn på tunet»-godkjent. For de som ikke har inngående kjennskap til dette opplegget er «Inn på tunet» tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstilbud på gårdsbruk, myntet på enkeltpersoner med spesielle utfordringer.

Gården utenfor Skien har en avtale med Skien kommune om at inntil seks personer kan få et tilrettelagt og godt velferdstilbud på gården. Og vi har ved selvsyn opplevd at interaksjonen mellom mennesker og dyr på Meltvedt Gård er viktig og bidrar til økt livskvalitet for de som har dette tilbudet.

Det er all grunn til å gi honnør til driverne av gården, familien Øverland. I en krevende hverdag med svært mange gjøremål, har de rom for omsorg også for våre medmennesker. Vi snakker om problematikk knyttet til rus og psykiatri og mennesker med utfordringer i den sammenhengen. Mange av disse menneskene møter mye motgang i vårt samfunn. At vi da har ildsjeler som tar imot med åpne armer og gir av sitt overskudd, er mer enn prisverdig.

I en krevende hverdag med svært mange gjøremål, har Øverland-familien rom for omsorg også for våre medmennesker.

Så må vi ikke glemme at det dreier seg om en solid ressurs hva arbeidsinnsats angår. Familien Øverland er således klare på at de neppe hadde klart å holde det høye aktivitetsnivået på gården uten innsatsen fra de som omfattes av «Inn på Tunet»-prosjektet.

Marius og Merethe Øverland må sies å være unge bønder med framtiden foran seg. De driver dessuten økologisk gård som skiller seg fra mange andre gårder når det gjelder driftsform. Det er både spennende og ikke minst bærekraftig i en tid da nettopp bærekraft er svært viktig.

Her i bladet vil vi i framtidige utgaver bruke en hel del spalteplass på unge gårdbrukere som legger opp driften på en ukonvensjonell måte. Derfor er vi interessert i å komme i kontakt med produsenter som skiller seg ut fra den store hop og vi oppfordrer våre lesere til å tipse oss om nettopp denne gruppen gårdbrukere. De representer framtiden for norsk landbruk og er vel verdt å trekke fram både her i bladet og i mediene for øvrig.

Siste saker