Velkommen Animalia AS

Velkommen Animalia AS Per A. Sleipnes Når Animalia nå er blitt eget aksjeselskap og ikke lenger et «underbruk» av Nortura, er det gledelig for alle med interesse og ambisjoner for… Les mer

Velkommen Animalia AS

Per A. Sleipnes

Når Animalia nå er blitt eget aksjeselskap og ikke lenger et «underbruk» av Nortura, er det gledelig for alle med interesse og ambisjoner for norsk landbrukspolitikk og norsk kjøttindustri. Nå er Animalia eid av KLF og Nortura i fellesskap og samarbeidet omfatter alt fra husdyrkontroller og klassifiseringssystem for slakt til samfunnsaktuelle temaer, som dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, bærekraft og humanhelse.

Animalia har utviklet seg svært positivt de siste årene. Staben består av en rekke høyt kvalifiserte fagfolk på en rekke viktige områder for norsk landbruk. Derfor kan vi glede leserne av dette magasinet med at mange av disse fagpersonene er og blir viktige ressurspersoner med hensyn til artikler og reportasjer. Men det er den praktiske nytten for dere som holder oppe norsk landbruk som selvsagt er aller viktigst.

En av «nyvinningene» er at det satses helhjertet i eksisterende forretningsområder og Helsetjenesten for storfe er et eksempel på dette. Denne er flyttet fra Tine til Animalia AS. De senere årene har omsetningen økt som følge av større aktivitet i satsingsområdene og økt etterspørsel etter Animalias produkter og tjenester. I 2014 omsatte Animalia for 82 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 93 millioner og det nye aksjeselskapet budsjetterer med en omsetning på 104 millioner kroner i 2018. Rundt 62 prosent vil være finansiert over omsetningsavgiftene for egg og kjøtt, mens resten vil stamme fra salg av produkter og tjenester, samt forskningsmidler.

– Når Animalia nå er blitt eget aksjeselskap og ikke lenger et «underbruk» av Nortura, er det gledelig for alle med ambisjoner for norsk landbruk.

Veksten i omsetning reflekterer større aktivitet i selskapets kjerneområder. Nortura og KLF har lenge samarbeidet om de faglige tjenestene som gjøres felles for hele bransjen, men et nytt og styrket Animalia AS betyr at partene ønsker å gå enda et skritt videre. Det tror jeg mange dyktige produserer rundt om landet vil få merke de kommende årene.

Det var sommeren 2016 Nortura og KLF sommeren ble enige om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet ved å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap. Nå er altså intensjonen å videreutvikle det faglige tilbudet og styrke nytteverdien av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og egg-produksjon langs hele verdikjeden.

Utfordringene som norsk landbruk står overfor framover både når det gjelder, klima, dyrevelferd og dyrehelse er betydelige. En samlet bransje, via Animalia AS, er den beste garanti for at vi skal klare å håndtere disse utfordringene på en god måte.

Siste saker