Vellykket rådgiversamling

I begynnelsen av juni arrangerte KLF samling på Ås for slakterienes rådgivere på storfe.– Det var to bra dager med både faglig og sosialt påfyll, sier Ida Mathisen, sjefsveterinær i… Les mer

I begynnelsen av juni arrangerte KLF samling på Ås for slakterienes rådgivere på storfe.
– Det var to bra dager med både faglig og sosialt påfyll, sier Ida Mathisen, sjefsveterinær i KLF.

På programmet stod blant annet omvisning på den gamle delen av NMBU og den helt nye veterinærhøgskolen på NMBU.

– Vi fikk til en egen omvisning på produksjonsdyrklinikken på NMBU. De har hovedansvar for undervisningen i medisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og reproduksjonssjukdommer hos produksjonsdyr på NMBU, forteller Mathisen.

På fagprogrammet var det innlegg fra Animalia med representanter fra Helsetjeneste Storfe og Storfekjøttkontrollen. Stiftelsen Norsk Mat orienterte om hvilke endringer som planlegges i KSL og Bondelaget gav en grundig status på arbeidet med dyrevelferdsmeldingen som skal komme i 2023. 

– Det er mye som skjer i bransjen nå, og spesielt på dyrevelferdsområdet. Derfor var det viktig å få til en felles oppdatering sammen med storferådgiverne på slakteriene, avslutter Mathisen.

Siste saker