Verden rundt

Verden rundt Sensor kan oppdage diaré hos smågris Ny teknologi kan redusere dødeligheten og få ned antibiotikaforbruket i svineproduksjonen. En biosensor med nanochip kan nå avsløre diarébakterier hos smågriser. Teknologien… Les mer

Verden rundt

Sensor kan oppdage diaré hos smågris

Ny teknologi kan redusere dødeligheten og få ned antibiotikaforbruket i svineproduksjonen.

En biosensor med nanochip kan nå avsløre diarébakterier hos smågriser. Teknologien er utviklet av forskere ved Danmarks Teknologiske Universitet.

Hvert år dør det flere enn en million smågriser av diarésykdommer i Danmark, og håpet er at den nye biosensoren skal få ned både dødeligheten og antibiotika-forbruket.

Det biosensoren gjør, er å fange partikler fra diaréframkallende bakterier og påvise om årsaken til diareen er en infeksjon med diarébakterier eller ikke.

Spørsmålet forskerne nå stiller seg, er om man skal måle ei gruppe eller hver enkelt gris.

På lengre sikt forventer forskerne at man kan supplere biosensoren med kunstig intelligens, som blant annet kan bruke innsamlede data til å lage et kart over hvor i grisehuset det bryter ut flest infeksjoner.

Prisen på svinekjøtt når rekordhøyder i Europa

Den nederlandske landbruksbanken Rabobank spår at prisene på svinekjøtt skal enda mer opp i 2020.

Illustrasjon: Colourbox/modifisert

Svinenoteringen når nye høyder i Europa. I Danmark har Danish Crown denne uka økt kiloprisen på svinekjøtt til 2,064 euro, eller nesten 21,50 norske kroner.

Ifølge en rapport utgitt av den nederlandske landbruksbanken, vil det globale utbudet av svinekjøtt falle med opptil 10 prosent i 2020. Det kommer på toppen av at produksjonen falt med 20 prosent i 2019.

En stor del av årsaken var utbrudd av afrikansk svinepest i Asia og Europa. Nå kommer utbruddet av korona på toppen av dette, og det er særlig Kina som er hardt rammet. Kina er verdens største produsent og konsument av svinekjøtt.

Analytikerne i Rabobank spår at kinesisk svineproduksjon vil reduseres med 15 til 20 prosent også i år.

Mangelen på kinesisk svinekjøtt gjorde at importen til Kina steg med 67 prosent i 2019, og land som Spania, Tyskland og USA er blant de største eksportørene.

– I fjor forutså vi at ASF ville få en innflytelse på verdensmarkedet som vi ikke har sett tidligere. Nå er koronavirus enda en lettantennelig faktor på det globale markedet. Produsenter, oppkjøpere, eksportører og importører ligger våkne om nettene, og det med god grunn. Å sette en stopper for koronasmitten må være høyeste prioritet, sier Justin Sheppard i RaboResearch til Pig World.

Russland tester lykkepiller for gris

Russiske forskere har testet om tilsetning av lithium-askorbat i fôret kan fungere som antidepressiva til svin, og om det vil øke produktiviteten.

Illustrasjon: Colourbox/modifisert

I en studie utført av All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and Animal Nutrition, testet russiske forskere om tilsetningsstoffer i fôret kan gjøre griser lykkeligere, skriver nettsiden Pig Progress. Tanken bak forsøket er at mange stressende faktorer i produksjonsgrisers liv, kan gjøre grisene deprimerte og engstelige. Ifølge Pig Progress kan dette føre til betydelige tap for svineprodusentene, fordi grisene kan få dårligere tilvekst og bli mer aggressive.

Derfor fikk grisene tilsatt lithium-askorbat i fôret. Ifølge forskerne skal tilsetningsstoffet hindre at grisene får raske økninger i adrenalin og noradrenalin, og bidra til å holde kortisolnivået stabilt. Dette vil gjøre grisene bedre rustet til å håndtere stress, og mindre utsatt for å bli deprimerte.

To måneder gamle grisunger fikk tilsatt ulike mengder lithium-askorbat i fôret. De grisungene som fikk tilsatt minst lithium-askorbat hadde en vektøkning på åtte prosent fra to måneders alder og fram til slakt, og hadde slaktevekter på rundt 91 kg. De som fikk mest, økte vekta med 16 prosent, og veide rundt 98,5 kg ved slakt. Tidligere russiske forsøk har også funnet ut at lithium-askorbat kan gi purker flere avkom og øke næringsverdien i melka, skriver Pig Progress.

Siste saker