Verdig markering av Oslo-laugets jubileum

Verdig markering av Oslo-laugets jubileum OSLO Da Oslo og omegn kjøttfaglaug nylig markerte sitt 125 årsjubileum, var det bare rett og rimelig at dette foregikk på et historisk sted i… Les mer

Verdig markering av Oslo-laugets jubileum

OSLO Da Oslo og omegn kjøttfaglaug nylig markerte sitt 125 årsjubileum, var det bare rett og rimelig at dette foregikk på et historisk sted i Oslo – Nordre Skøyen Hovedgård.

Per A. Sleipnes

Nye æresmedlemmer i Oslo og omegn kjøttfaglaug. Fra venstre Rune Olsson, Tore Teigen, oldermann Espen Lynghaug, Jøran Olsson og Endre Myhr.

For det ligger nemlig svært mye interessant kjøtthistorie i eksistensen til landets eneste fungerende kjøttfaglaug.

Forandring og nyorientering

Det var 14. januar 1895 at 18 pølsemakermestre etablerte Christiania Pølsefabrikanters forening. Formålet var å høyne nivået på faget, samt å ta vare på medlemmenes interesser via møter, foredrag og sosiale sammenkomster. Men ikke minst: skape endringsvilje og evne til fornyelse.

Jøran Olsson, som for øvrig ble utpekt som æresmedlem i Oslo og omegn kjøttfaglaug under jubileumsmiddagen, holdt hovedtalen under middagen. Og han var klar i sin dom: – Forandring og nyorientering har vært den berømte røde tråden i laugets virke i alle år.

Jøran Olsson holdt jubileumstalen og fikk kommentarer fra en annen erfaren bransjemann, Erik Yggeseth og KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Faglig utvikling viktig

De rundt 70 som tok plass ved bordene denne fredagskvelden, fikk via Olssons tale et interessant innblikk i historien som altså har ledet fram til dette jubileet.

– Noen saker har vært gjengangere i hele perioden. Faglig utvikling, priser og lønnsomhet, tariffspørsmål og ikke minst alle forskrifter og lover.

Ett eksempel er tariffavtalen fra 1912 der man ble enig om ny arbeidstid på 58 timer i uken fra 70.

Bakke viktig

Det nyslåtte æresmedlemmet benyttet i sin tale anledningen til å framsnakke et annet æresmedlem, tidligere KLF-direktør Kåre Bakke. Før denne jubileumsmarkeringen hadde nemlig Oslo-lauget kun tre æresmedlemmer, nevnte Bakke, Tore Bertelsen og Alf Strøm Larsen. Sistnevnte var også på plass på Nordre Skøyen Hovedgård.

Alf Strøm Larsen og Kåre Bakke var begge på plass under jubileumsfeiringen.

Kåre Bakke, som var direktør i KLF og sekretær i lauget, var viktig for hele bransjen. Han skal ha sin del av æren for at Oslo lauget lever. Bakke var forløper’n til Google – ja, han var bedre enn Google.

– I tillegg til alltid å svare, så hadde du meninger om fremtiden. Jeg bruker mye fra deg i min jobb i Norsk Kjøtthandel i dag, og drar ofte frem ditt skriv fra perioden 1985–2000. Som du ser, er den slitt, men det er fordi den har vært i flittig bruk.

Spesielt en setning har jeg merket meg: Du skriver:

«For meg var det en ting som kom foran alt: ingen medlemsbedrift skulle henvende seg med et spørsmål uten at vi gjorde alt for å gi et svar, et råd eller evt. praktisk hjelp til å finne løsninger».

Jeg har hele bransjen og lauget med meg når jeg fastslår at du lyktes med dette.

Skryt til oldermann

Oldermann Espen Lynghaug fra NHO Mat og Drikke, fikk også skryt av sin rolle og innsats for Oslo og omegn kjøttfaglaug og det samme ble sekretær Endre Myhr til del. Sistnevnte ble da også «belønnet» med tittel som æresmedlem.

Det samme ble en annen sentral aktør innenfor norsk kjøttbransje, Tore Teigen. Også Rune Olsson og altså Jøran Olsson.

Toastmaster under jubileumsmiddagen var Calle Berthelsen og han styrte evenementet med trygg hånd.

Siste saker