– Vi vil ha mange på laget for å løfte bondens inntekt

– Vi vil ha mange på laget for å løfte bondens inntekt – Nå trenger vi så mange som mulig med på laget for å løfte bondens inntekt. Og tiden… Les mer

– Vi vil ha mange på laget for å løfte bondens inntekt

– Nå trenger vi så mange som mulig med på laget for å løfte bondens inntekt. Og tiden er knapp med tanke på stortingsvalget som ligger foran, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Av Per A. Sleipnes

Bonden skaper verdier som kommer samfunnet og forbrukerne til gode. Det vil vi fortsette å gjøre og da må inntekten opp, mener Bjørn Gimming.

Koronapandemien har bidratt til at mange har fått økt oppmerksomhet om verdien av beredskap knyttet til mat- og matproduksjon. Pandemien har dessuten i større grad bidratt til at folk flest har valgt norsk mat. Det mener den nye bondelagslederen er bra og kommer hele landbruket til gode – uavhengig av produksjon.

Mye støtte

– Jeg tror også det har medvirket til den sterke støtten vi opplevde under årets jordbruksforhandlinger som endte med brudd. Mange forbrukere uttrykte både forståelse for og støtte til vårt krav om høyere inntekt. Bonden skaper mange verdier som kommer samfunnet og forbruker til gode. Det vil vi fortsette å gjøre og da må inntekten opp, understreker Gimming.

38 organisasjoner

Det er ikke mange dagene igjen til Stortingsvalget 2021. Nylig ble #landbruksløftet lansert og motivet til Gimming & Co. var å få politisk støtte i valgkampen til kravet om kraftig inntektsvekst i kommende stortingsperiode. Det er til sammen 38 organisasjoner og virksomheter som har gått sammen om få forpliktelser fra alle partier, både medlemsorganisasjoner, samvirke og andre private aktører. Andre, som KLF, støtter hovedintensjonen i landbruksløftet og inntektskravet. Gimming presiserer viktigheten av at et bredt landbruk står samlet om dette.

Stort potensial

– NHO Mat og Drikke, NNN og vi i Bondelaget fremmet i juli fem felles forventninger til en kommende regjering for å styrke norsk matproduksjon og verdikjeden for mat. Vi må stadig minne om at denne verdikjeden er fastlands-Norges største industri. Potensialet for markedet er der, utfordringen blir når grensesituasjonen vender tilbake til det normale. Blant forventningene er bedre tilrettelegging for økt norskandel i matproduksjonen, og like vilkår i konkurransen mellom leverandørenes produkter og kjedenes merkevarer, sier bondelagslederen.

Stor medieoppmerksomhet

En annen sak han bringer på bane, en sak som også påvirker forbrukers vurdering av næringa, er dyrevelferd.

– Medieoppmerksomheten rett før sommerferien om situasjonen i svinenæringen har mange sider, men det er to trekk det er grunn til å kommentere. Det ene er betydningen av dyrevelferd for matvalget til forbruker. Mange ønsker å ha tillit til næringen i dette spørsmålet, men vil ha ordnede forhold hos bonden. Det andre er at dyrevernaktivister tar i bruk sterkere virkemidler for å fremme sin sak. Der skal vi være tydelig på at det ikke er akseptabelt, og ikke veien å gå for god dyrevelferd. Dette var ikke et spørsmål i valgkampen, men flere partier mener en hel del om dyrevelferd i sine programmer.

– Stor betydning

– Hvilken betydning har en ny regjering for bondens hverdag tror du?

– Uavhengig av regjeringssammensetting, vil en kommende regjering ha stor betydning for vår sektor og hverdag. Derfor er det viktig at vi alle jobber for at politikere må forholde seg til landbruk, inntektsløft og norsk mat i tiden framover, avslutter leder for Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Siste saker